Urząd Miejski w Przecławiu

Nagrody za frekwencję wypłaci kołom gospodyń wiejskich ARiMR
 • Start|
 • Nagrody za frekwencję wypłaci kołom gospodyń wiejskich ARiMR

Nagrody za frekwencję wypłaci kołom gospodyń wiejskich ARiMR

  Już od 12 grudnia ARiMR może wypłacać środki dla kół gospodyń wiejskich za akcję profrekwencyjną. W Dzienniku Ustaw ukazała się nowelizacja rozporządzenia w sprawie zakresu zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zmiany przepisów upoważniają ARiMR do wypłaty środków dla kół gospodyń wiejskich, które zakwalifikowały się do wsparcia.

  Środki wypłacane są z urzędu kołu gospodyń wiejskich, „którego siedziba znajduje się na obszarze gminy o liczbie mieszkańców do 20 tys., w której frekwencja w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 15 października 2023 r. wyniosła powyżej 60 proc.”. Wysokość wsparcia będzie ustalona jako iloraz kwoty 250 000 zł i liczby kół gospodyń wiejskich, których siedziba znajduje się na obszarze danej gminy. Kwota zostanie ustalona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz zaokrąglana w dół.

  Środki finansowe przysługują tylko tym KGW, które do 15 października 2023 r. były wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, o którym mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich. ARiMR na wypłatę środków ma czas do 30 czerwca 2024 r.

   

  Dodatek węglowy

  Deklaracja dostępności

  Kontakt z urzędem

  Urząd Miejski w Przecławiu

  ul. Kilińskiego 7

  39-320 Przecław


   Skrytki ePUAP:

  /umprzeclaw/skrytka

  /umprzeclaw/SkrytkaESP


  Tel.: 17 58 13 119
  Fax: 17 58 13 116

  Solidarni z Ukrainą

  Gmina Przecław

  Patronat Burmistrza
  Obsługa osób niepełnosprawnych
  Odnawialne Źródła Energii
  FUNDUSZ SOŁECKI
  Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
  Fundusz Dróg Samorządowych
  Program Czyste Powietrze