^
Jesteś tutaj: Strona główna / Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla organizacji pozarządowych

Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla organizacji pozarządowych

Data powstania: 2020-08-17 13:59
Data modyfikacji: 2020-08-17 14:02

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Mielcu trwa nabór na:  Niskooprocentowaną pożyczkę z Funduszu Pracy dla organizacji pozarządowych (art. 15zzda) – z możliwością całkowitego umorzenia pod warunkiem prowadzenia organizacji przez 3 miesiące.

Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla organizacji pozarządowych rozumiana jako pożyczka na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej/ statutowej organizacji pozarządowej w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.) lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 tej ustawy, przyznawanej na podstawie art. 15zzda ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

 

Główne zasady:

  1. Przychód organizacji pozarządowej w ostatnim roku bilansowym nie może przekroczyć 100 000 zł
  2. Wysokość pożyczki nie może przekroczyć 10% przychodów w poprzednim roku bilansowym
  3. Wielkość pożyczki to maksymalnie 5 000 zł
  4. O pożyczkę mogą starać się organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą lub statutową przed dniem 1 kwietnia 2020 r. Działalność gospodarcza lub statutowa nie może być zawieszona przynajmniej w jednym z wymienionych dni: 29 lutego 2020 r. lub 31 marca 2020 r. Ponadto, działalność gospodarcza lub statutowa nie może być zawieszona w dniu składania wniosku o udzielenie pożyczki.
  5. Pożyczka udzielana jest jednorazowo.
  6. Pożyczka wraz z odsetkami podlega umorzeniu pod warunkiem, że organizacja pozarządowa będzie prowadziła działalność gospodarczą lub statutową przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.
  7. O pożyczkę dla organizacji mogą ubiegać się uprawnieni przedstawiciele (WAŻNE: osoby uprawnione do podejmowania zobowiązań majątkowych, w przypadku reprezentacji wieloosobowej konieczne jest złożenie podpisu wszystkich członów lub dołączenie stosownego pełnomocnictwa)
  8. Wnioski przyjmowane są w terminie od 24.06.2020 roku do odwołania.
  9. Wnioski można składać elektronicznie przez portal https://www.praca.gov.pl lub w wersji papierowej (wniosek+3 egz umowy+ 1 egz formularz pomocy COVID-19)

 

 

Przykład 1:

przychód organizacji w ostatnim roku wyniósł 80 000,00 zł, podmiot może wnioskować o 5 000,00 zł

Przykład 2:

przychód organizacji w ostatnim roku wyniósł 30 452,38 zł, podmiot może wnioskować o 3 045,23 zł

Przykład 2:

przychód organizacji w ostatnim roku wyniósł 200 000,00 zł, podmiot nie kwalifikuje się w naborze wniosków o ww. pożyczkę

 

Szczegółowe zasady oraz pliki do pobrania (wniosek, umowa, załączniki, zasady, instrukcje) znajdują się na stronie WWW Powiatowego Urzędu Pracy w Mielcu:

https://mielec.praca.gov.pl/-/12745001-nabor-niskooprocentowana-pozyczka-z-funduszu-pracy-dla-organizacji-pozarzadowych-art-15zzda-

 

 
Autor: Piecuch Sabina
 
Ilość wyświetleń: 95Pytanie do Burmistrza

zdjęcie burmistrza przycisk odpowiedzi na pytania burmistarz


Deklaracja dostępności

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Kontakt z urzędem

Urząd Miejski w Przecławiu

ul. Kilińskiego 7

39-320 Przecław

 

Tel.: 17 58 13 119
Fax: 17 58 13 116

Koncert Noworoczny 2021

Goniec Przecławski

Unia Europejska

Gmina Przecław

Patronat Burmistrza
Obsługa osób niepełnosprawnych
Odnawialne Źródła Energii
FUNDUSZ SOŁECKI
Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
Fundusz Dróg Samorządowych

KAMERY ONLINE

Stadion Miejski w Przecławiu