^
Jesteś tutaj: Strona główna / Nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Przecław

Nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Przecław

Data powstania: 2017-12-07 10:19
Data modyfikacji: 2017-12-07 10:21

Burmistrz Przecławia informuje, że od dnia 1 stycznia 2018 r. na terenie Gminy Przecław obowiązywać będą nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Przecław.

 1. Dla gospodarstw domowych zbierających odpady komunalne w sposób selektywny:
 2. dla gospodarstw 1-osobowych -8,50 zł/miesiąc
 3. dla gospodarstw 2-osobowych -17,00 zł/miesiąc
 4. dla gospodarstw 3-osobowych -25,50 zł/miesiąc
 5. dla gospodarstw 4-osobowych i więcej -34,00 zł/miesiąc
 6. Dla gospodarstw domowych zbierających odpady komunalne w sposób nieselektywny:
 7. dla gospodarstw 1-osobowych -14,00 zł/miesiąc
 8. dla gospodarstw 2-osobowych -28,00 zł/miesiąc
 9. dla gospodarstw 3-osobowych -42,00 zł/miesiąc
 10. dla gospodarstw 4-osobowych i więcej -56,00 zł/miesiąc

Konieczność podjęcia uchwały nr XXXIII/293/2017 Rady Miejskiej w Przecławiu z dnia 31.10.2017 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty (Dz. U. Woj. Podkarp. z 2017 r. poz. 3851) wynikała z:

 • wejścia w życie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r. poz. 19),
 • wzrostu cen odbioru odpadów w Regionalnych Instalacjach Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK),
 • wyższej kwoty za odbiór odpadów komunalnych, wynikającej z rozstrzygniętego przetargu na wykonywanie usługi „Odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Przecław w 2018 roku”,
 • oraz niebilansowania się systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przecław; Zgodnie z art. 6r ust. 1aa ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 ze zm.) „środki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie mogą być wykorzystane na cele niezwiązane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi”.

Informuje się również o zmianie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przecław. Deklaracje są do pobrania w Wydziale Podatków, Opłat i Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Przecławiu (pokój nr 7) lub na stronie internetowej www.przeclaw.org w zakładce Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi® Dokumenty do pobrania.

 
Autor: Darłak Dariusz
 
Ilość wyświetleń: 873Pytanie do Burmistrza

zdjęcie burmistrza przycisk odpowiedzi na pytania burmistarz


Deklaracja dostępności

Kontakt z urzędem

Urząd Miejski w Przecławiu

ul. Kilińskiego 7

39-320 Przecław

 

Tel.: 17 58 13 119
Fax: 17 58 13 116

Goniec Przecławski

Unia Europejska

Gmina Przecław

Patronat Burmistrza
Obsługa osób niepełnosprawnych
Odnawialne Źródła Energii
Projekt PSeAP
FUNDUSZ SOŁECKI
Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
Fundusz Dróg Samorządowych

KAMERY ONLINE

Stadion Miejski w Przecławiu