^
Jesteś tutaj: Strona główna / Nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Przecław od 1 stycznia 2020 r.

Nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Przecław od 1 stycznia 2020 r.

Data powstania: 2020-01-10 13:12
Data modyfikacji: 2020-01-10 13:13

Szanowni Mieszkańcy Gminy Przecław,

Od 1 stycznia 2020 r. wprowadzone zostają istotne zmiany w systemie gospodarowania odpadów komunalnych na terenie gminy Przecław, mające na celu dostosowanie go do obecnej sytuacji prawnej i warunków rynkowych. 

Zmianie uległa metoda ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Od 1 stycznia 2020 r. płacimy od ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość. Wszyscy  właściciele nieruchomości zobowiązani są do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych (ich segregowania). Nie ma możliwości zadeklarowania nieselektywnej zbiórki odpadów!

Podstawowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych, mająca zastosowanie przy obowiązkowej segregacji odpadów komunalnych, wynosi: 23,50 zł miesięcznie za każdą osobę zamieszkującą nieruchomość. Jeżeli właściciel nieruchomości zamieszkałej, zabudowanej budynkiem jednorodzinnym posiada kompostownik przydomowy  i zadeklaruje kompostowanie w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne zwolnienie z części opłaty wyniesie 2,00 zł od osoby na miesiąc, a tym samym miesięczna stawka opłaty po uwzględnieniu zwolnienia wyniesie 21,50 zł od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość. Uwaga! Nie ma żadnych wymogów w zakresie kompostowników przydomowych – ich wyglądu, pojemności, czy sposobu wykonania. W przypadku gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny (nie segreguje odpadów), administracyjnie naliczona zostanie podwyższona opłata równa dwukrotności opłaty podstawowej tj. 47,00 zł za każdą osobę zamieszkującą nieruchomość na miesiąc.

W przypadku nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe i inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno -wypoczynkowe ryczałtowa stawka podstawowa wynosi 169,00 zł na rok, zaś w przypadku braku segregacji 507,00 zł na rok.

Powyższe zmiany wymagają obowiązkowego złożenia przez właścicieli nieruchomości właściwych deklaracji na nowym wzorze. Urząd Miejski w Przecławiu rozpoczął wysyłanie wezwań do złożenia deklaracji do wszystkich właścicieli nieruchomości na nowo obowiązujących wzorach. Uzupełnioną i podpisaną deklarację należy złożyć do siedziby Urzędu Miejskiego w Przecławiu.

W dniach od 20 do 24 stycznia 2020 r. wydłużone zostają godziny pracy Wydziału Finansowo -Podatkowego Urzędu Miejskiego w Przecławiu (pokój nr 7) w celu zebrania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do godz. 18:00. Ponadto pracownicy urzędu będą przyjmować deklaracje w wyznaczonych poniżej miejscach w poszczególnych miejscowościach według następującego harmonogramu: 

Data

Miejsce

Godziny

27 styczeń 2020 r.

Szkoła Podstawowa w Tuszymie

10:30 – 18:00

28 styczeń 2020 r.

Świetlica w Kiełkowie

12:30 – 18:00

28 styczeń 2020 r.

Świetlica w Łączkach Brzeskich

12:30 – 18:00

29 styczeń 2020 r.

Białoborski Dom Kultury w Białym Borze

12:30 – 18:00

29 styczeń 2020 r.

OSP w Dobryninie

12:30 – 18:00

30 styczeń 2020 r.

Dom Ludowy w Podolu

12:30 – 18:00

30 styczeń 2020 r.

Budynek komunalny przy stadionie w Rzemieniu

12:30 – 18:00

31 styczeń 2020 r.

Świetlica w Wylowie

14:30 – 18:00

31 styczeń 2020 r.

Świetlica w Zaborczu

14:30 – 18:00

Dodatkowo właściciele nieruchomości będą mogli złożyć deklaracje podczas zebrań wiejskich, których harmonogram zostanie w najbliższym czasie podany do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Pracownicy urzędu będą służyć pomocą w uzupełnieniu deklaracji, jednak za poprawność danych w nich zawartych –głównie ilość osób zamieszkujących nieruchomość, odpowiadają właściciele nieruchomości, składający deklaracje!

Przypomina się, że ustawa zobowiązuje samorząd do samofinansowania i zbilansowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Wynikiem tej reguły jest brak możliwości dofinansowywania kosztów funkcjonowania niniejszego systemu przez gminę. Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi muszą w całości pokryć koszty jego funkcjonowania, przy czym nie mogą być przeznaczone na żaden inny cel!

Problem z drastycznymi podwyżkami kosztów, a tym samym opłat za gospodarowanie jest widoczny w całej Polsce, również w sąsiednich gminach, co przedstawia załączone zestawienie:

Gmina /miasto

stawka podstawowa

kwota zwolnienia

stawka po zwolnieniu z kompostowników

stawka podwyższona

metoda ustalenia opłaty

gmina Mielec

25,00

4,00

21,00

75,00

od liczby osób zamieszkujących nieruch.

Padew Narodowa

15,80

2,00

13,80

48,00

od liczby osób zamieszkujących nieruch.

Wadowice Górne

26,00

10,00

16,00

52,00

od liczby osób zamieszkujących nieruch.

Czermin

22,00

2,00

20,00

66,00

od liczby osób zamieszkujących nieruch.

Gawłuszowice

21,80

1,00

20,80

43,60

od liczby osób zamieszkujących nieruch.

Niwiska

1=18 zł, 2=36 zł, 3=53 zł, 4+=65,00 zł

3 zł/os (od 1 do 3 os.) i 12,00 zł od gosp. dom. (4+)

1=15 zł, 2=30 zł, 3=44 zł, 4+=53 zł

1=72 zł, 2=144 zł, 3=212 zł, 4+=260 zł

metoda mieszana

Borowa

24,00

5,00

19,00

72,00

od liczby osób zamieszkujących nieruch.

Żyraków

23,00

2,00

21,00

69,00

od liczby osób zamieszkujących nieruch.

Przecław

23,50

2,00

21,50

47,00

od liczby osób zamieszkujących nieruch.

Jednocześnie informujemy, że w miesiącach od kwietnia do października odbieranie odpadów zmieszanych oraz bioodpadów z budynków mieszkalnych jednorodzinnych następować będzie dwa razy w miesiącu ze wszystkich miejscowości gminy Przecław. Wzrost częstotliwości odbioru tych rodzajów odpadów wynika z ustawowego obowiązku, narzuconego zmianą brzmienia art. 6r ust. 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wszystkie frakcje odpadów zebrane w sposób selektywny właściciele nieruchomości mogą odwozić do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, położonego pod adresem: Tuszyma 140D (obok sklepu rolnego DEZAKO, za marketem  Cezar), który funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godz. od 13:00 do 17:00 oraz od 1 stycznia dodatkowo w soboty w godz. od 8:00 do 14:00.  

 
Autor: Darłak Dariusz
 
Ilość wyświetleń: 1808Pytanie do Burmistrza

zdjęcie burmistrza przycisk odpowiedzi na pytania burmistarz


Budżet Obywatelski

Spis rolny 2020

Kontakt z urzędem

Urząd Miejski w Przecławiu

ul. Kilińskiego 7

39-320 Przecław

 

Tel.: 17 58 13 119
Fax: 17 58 13 116

Goniec Przecławski

Unia Europejska

Gmina Przecław

Patronat Burmistrza
Obsługa osób niepełnosprawnych
Odnawialne Źródła Energii
Projekt PSeAP
FUNDUSZ SOŁECKI
Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
Fundusz Dróg Samorządowych

KAMERY ONLINE

Stadion Miejski w Przecławiu