Urząd Miejski w Przecławiu

Nowy Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Przecławiu!
 • Start|
 • Nowy Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Przecławiu!

Nowy Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Przecławiu!

  W piątek 8 kwietnia w Domu Strażaka w Tuszymie odbył się X Zjazd Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP. Zjazd otworzył druh Zenon Krawczyk, który w swoim przemówieniu przestawił sprawozdanie z całej 5-letniej kadencji Zarządu. Podkreślono wielki wkład pracy druhów strażaków, którzy na co dzień angażują się w funkcjonowanie swoich jednostek. W skład Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Przecław wchodzi 381 druhen i druhów, którzy każdego dnia pracują społecznie zapisując kolejne karty historii. Podkreślono również ogromną rolę i wsparcie władz Gminy Przecław. 5 ostatnich lat to prawie 5 milionów złotych na zakup sprzętu strażackiego, zakup samochodów pożarniczych, remonty i budowy Domów Strażaka, szkolenia, badania lekarskie, kursy prawa jazdy oraz bieżące wspieranie jednostek dla utrzymania gotowości bojowej. W X Zjeździe uczestniczyli delegaci z poszczególnych jednostek OSP, ustępujący Członkowie Zarządu Oddziału Gminnego oraz zaproszeni goście w osobach: Krystyna Skowrońska i Zbigniew Chmielowiec Posłowie na Sejm RP, Ryszard Wolanin Burmistrz Przecławia, Janusz Dybski Zastępca Burmistrza Przecławia, bryg. Stanisław Rączka Komendant PSP w Mielcu, dh Franciszek Augustyn Członek Zarządu Głównego ZOSP RP, Janusz Krakowski Sekretarz Gminy Przecław, Joanna Krzempek Skarbnik Gminy Przecław, Mariusz Barnaś Radny Rady Powiatu Mieleckiego, Monika Knot-Krawczyk i Dorota Strzelczyk Inspektorzy UM w Przecławiu. W trakcie X Zjazdu dokonano wyboru Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Przecławiu.

  Skład Zarządu na kadencję 2016 – 2021:

  Prezes – Zenon Krawczyk

  Wiceprezes – Franciszek Augustyn

  Wiceprezes – Ryszard Wolanin

  Komendant Gminny Związku – Marcin Wieczerzak

  Z-cz Komendanta Gminnego – Krzysztof Bąba

  Sekretarz – Dorota Strzelczyk

  Skarbnik – Adam Chmura

  Członek Prezydium – Mariusz Barnaś

  Członek Zarządu – Kazimierz Błachowicz

  Członek Zarządu – Ryszard Brzozowski

  Członek Zarządu – Dawid Darłak

  Członek Zarządu – Zbigniew Kipa

  Członek Zarządu – Konrad Kopacz

  Członek Zarządu – Andrzej Marszałek

  Członek Zarządu – Piotr Najuch

  Członek Zarządu – Adam Róg

  Członek Zarządu – Piotr Rusin

  Członek Zarządu – Grzegorz Strzępka

  Członek Zarządu – Robert Tracz

  Członek Zarządu – Stanisław Winiarz

  Członek Zarządu – Mirosław Zieliński

  Skład Komisji Rewizyjnej na kadencję 2016-2021:

  Przewodniczący – Stanisław Wróbel

  Wiceprzewodniczący – Adrian Szałda

  Sekretarz – Mateusz Harla

  Na delegatów na Zjazd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP wybrani zostali:

  1. Franciszek Augustyn
  2. Zenon Krawczyk
  3. Marcin Wieczerzak
  4. Ryszard Wolanin

  Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP wybrał przedstawicieli do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w osobach:

  1. Franciszek Augustyn
  2. Zenon Krawczyk

  Galeria zdjęć:

  • Nowy Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Przecławiu!
  • Nowy Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Przecławiu!
  • Nowy Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Przecławiu!
  • Nowy Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Przecławiu!
  • Nowy Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Przecławiu!
  • Nowy Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Przecławiu!
  • Nowy Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Przecławiu!
  • Nowy Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Przecławiu!
  • Nowy Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Przecławiu!
  • Nowy Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Przecławiu!
  • Nowy Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Przecławiu!
  • Nowy Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Przecławiu!
  • Nowy Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Przecławiu!
  • Nowy Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Przecławiu!
  • Nowy Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Przecławiu!
  • Nowy Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Przecławiu!
  • Nowy Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Przecławiu!
  • Nowy Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Przecławiu!  Dodatek węglowy

  Deklaracja dostępności

  Kontakt z urzędem

  Urząd Miejski w Przecławiu

  ul. Kilińskiego 7

  39-320 Przecław


   Skrytki ePUAP:

  /umprzeclaw/skrytka

  /umprzeclaw/SkrytkaESP


  Tel.: 17 58 13 119
  Fax: 17 58 13 116

  Solidarni z Ukrainą

  Gmina Przecław

  Patronat Burmistrza
  Obsługa osób niepełnosprawnych
  Odnawialne Źródła Energii
  FUNDUSZ SOŁECKI
  Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
  Fundusz Dróg Samorządowych
  Program Czyste Powietrze