Urząd Miejski w Przecławiu

Obowiązek składania oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2023 roku
 • Start|
 • Obowiązek składania oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2023 roku

Obowiązek składania oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2023 roku

  Burmistrz Przecławia przypomina, że zgodnie z art. 111 ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 z późn. zm.) każdy przedsiębiorca posiadający zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, ma obowiązek złożyć pisemne oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za 2022 r. w terminie do 31 stycznia 2023 r.

  Ponadto przedsiębiorcy zobowiązani są do wniesienia opłaty na 2023 r. za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Termin wniesienia I raty opłaty upływa również z dniem 31 stycznia 2023 r.

  Oświadczenia należy składać w Urzędzie Miejskim w Przecławiu.

  Druk oświadczenia dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przecławiu oraz został dodatkowo zamieszczony w załączniku do pobrania.

   

  Dodatek węglowy

  Deklaracja dostępności

  Kontakt z urzędem

  Urząd Miejski w Przecławiu

  ul. Kilińskiego 7

  39-320 Przecław


   Skrytki ePUAP:

  /umprzeclaw/skrytka

  /umprzeclaw/SkrytkaESP


  Tel.: 17 58 13 119
  Fax: 17 58 13 116

  Solidarni z Ukrainą

  Gmina Przecław

  Patronat Burmistrza
  Obsługa osób niepełnosprawnych
  Odnawialne Źródła Energii
  FUNDUSZ SOŁECKI
  Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
  Fundusz Dróg Samorządowych
  Program Czyste Powietrze