^
Jesteś tutaj: Strona główna / Odpady

Odpady

Data powstania: 2020-12-10 11:14
Data modyfikacji: 2020-12-10 11:19

Formularz:


Osoba: Bartek z Dobrynina

Temat: Odpady

Pytanie: Dzień dobry! Doszło dziś tj. 7.12.2020 do kuriozalnej sytuacji, że firma Dezako odbierając odpady zmieszane w Dobryninie i Białym Boże zabrała również pojemniki na śmieci. W XXI w. przychodzi nam trzymać odpady na podłodze, albo - no nie wiem - w sypialni mamy je przetrzymywać? Nie ma również na ten moment harmonogramu na kolejny rok - więc w najbardziej niekorzystnej sytuacji, kiedy np. w Dobryninie kolejny termin odbioru odpadów wypadnie końcem stycznia - przyjdzie nam, mieszkańcom coś z tymi śmieciami przez przeszło miesiąc albo dłużej zrobić (w tym w okresie świątecznym kiedy produkuje się śmieci ciut więcej jak również korona-wirusowym kiedy pewnie bardziej będziemy w domach niż u rodziny)- czy gmina zaplanowała jakieś działania awaryjne w związku z tą sytuacją? Np. wystawienie w ogólnodostępnych miejscach dużych pojemników, żeby można było te śmieci jednak gdzieś wyrzucić a nie trzymać w domu? Koło Dobrynina i Białego Boru jest mnóstwo lasów, więc trzymanie śmieci na zewnątrz tez średnio wchodzi w grę bo zwierzęta (lisy, kuny i inne ale i domowe) nęcone zapachem na pewno się pojawią i należy spodziewać się, że będą się za te śmieci zabierały. Z pozdrowieniami.


 Odpowiedź:


Szanowny Panie Bartku, Gmina Przecław w dniu 03.12.2020 r. otworzyła oferty przetargowe na zadanie pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Przecław w 2021 r.”. Niniejsze oferty złożone zostały przez dwa podmioty oferując następujące kwoty za wykonanie usługi:

  • Konsorcjum firm: MPGK Sp. z o. o. (Mielec), PUK „EMPOL” Sp. z o. o. i ZUOK Sp. z o. o.: 1 803 177,72 zł brutto,
  • Konsorcjum firm: DEZAKO Sp. z o. o. (Dębica), Gmina Ostrów -ZUK w Ostrowie, Gminny Zakład Usług Komunalnych w Ostrowie, „EURO-EKO” Sp. z o. o.: 1 819 208,75 zł,

przy identycznym spełnieniu pozostałych kryteriów wyboru Wykonawcy zadania.

Zatem od 01.01.2021 r. zmieni się Wykonawca świadczący usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Przecław. Tym samym zasadnym jest, że dotychczasowy Wykonawca usługi odbiera pojemniki, w które zaopatrywał właścicieli nieruchomości, podczas ostatniego odbioru odpadów zmieszanych tj. w miesiącu grudniu 2020 r. Stan ten jest przejściowy, gdyż niezwłocznie po podpisaniu umowy, nie później niż do dnia 11.01.2021 r. nowy Wykonawca ma obowiązek wyposażyć właścicieli nieruchomości w pojemniki na odpady zmieszane oraz komplet worków do zbiórki selektywnej. Dzięki zapisom zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia niniejszego przetargu, Gmina Przecław przejmuje na siebie część obowiązków, które ciążą na właścicielach nieruchomości.

Zgodnie bowiem z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) „właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez wyposażenie nieruchomości w worki lub pojemniki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów, chyba że na mocy uchwały rady gminy, o której mowa w art. 6r ust. 3, obowiązki te w całości lub w części przejmie gmina jako część usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi”. Oczywiście pomimo częściowego przejęcia obowiązku, nic nie stoi na przeszkodzie by właściciele nieruchomości posiadali własne urządzenia do gromadzenia odpadów komunalnych, czy to zmieszanych, czy selektywnych -dostosowane do sowich potrzeb i preferencji.

Niemniej jednak, w tym krótkim okresie, gromadzenie odpadów komunalnych jest możliwe w czarnych workach, pozostawianych przez firmę DEZAKO Sp. z o. o., która obecnie odbiera swoje pojemniki. W czarne worki na podstawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości wyposażają się indywidualnie. Jednakże z uwagi na obecną sytuację Gmina Przecław zamówiła czarne worki, które w przypadku zapełnienia tych otrzymanych, bądź nieposiadania własnych, będą do odbioru u sołtysów i przewodniczących osiedli od początku przyszłego tygodnia tj. od dnia 14.12.2020 r.

Otrzymaliśmy jednocześnie zobowiązanie od lidera konsorcjum: MPGK Mielec, iż dołoży wszelkich starań, aby pojemniki na odpady zmieszane dostarczono do Państwa domów w najszybszym możliwym terminie. Rozwożenie pojemników przez MPGK Sp. z o. o. w miejscowości Biały Bór rozpoczęło się w dniu 09.12.2020 r. Również harmonogram wywozu odpadów zostanie opracowany tak, aby w pierwszej kolejności w miesiącu styczniu 2021 r. odbierane zostały odpady zmieszane z miejscowości, z których najwcześniej odebrano pojemniki.

Rozumiemy, że nie są Państwo przyzwyczajeni do zmian, gdyż przedsiębiorstwo DEZAKO Sp. z o. o. nieprzerwanie od 1 lipca 2013 r. wygrywało przetargi na świadczenie niniejszej usługi, a co za tym idzie ciągłość ich działalności nie powodowała zachwiań w gminnym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi. Jednakże w wielu innych gminach, zdarza się, że wykonawcy zmieniają się cyklicznie, a tym samym przełom okresów związanych z zakończeniem i rozpoczęciem świadczonych usług zawsze wiąże się z pewnymi niedogodnościami. Zrobimy jednak wszystko, w miarę posiadanych możliwości, aby były one dla Państwa jak najmniej dotkliwe.

Z poważaniem

                                                                                    

Sporządził: Renata Ozimek

Dyrektor Wydziały Finansowo-Podatkowego

 
Autor: Knot-Krawczyk Monika
 
Ilość wyświetleń: 1696Pytanie do Burmistrza

zdjęcie burmistrza przycisk odpowiedzi na pytania burmistarz


Deklaracja dostępności

Kontakt z urzędem

Urząd Miejski w Przecławiu

ul. Kilińskiego 7

39-320 Przecław

 

Tel.: 17 58 13 119
Fax: 17 58 13 116

Koncert Noworoczny 2021

Goniec Przecławski


Unia Europejska

Gmina Przecław

Patronat Burmistrza
Obsługa osób niepełnosprawnych
Odnawialne Źródła Energii
FUNDUSZ SOŁECKI
Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
Fundusz Dróg Samorządowych

KAMERY ONLINE

Stadion Miejski w Przecławiu