^
Jesteś tutaj: Strona główna / Odpady komunalne

Odpady komunalne

Data powstania: 2020-12-16 10:01
Data modyfikacji: 2020-12-16 10:04

Formularz:


Osoba: Marcin

Temat: Odpady komunalne

Pytanie: ""Gmina Przecław w dniu 03.12.2020 r. otworzyła oferty przetargowe na zadanie pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Przecław w 2021 r.". Niniejsze oferty złożone zostały przez dwa podmioty oferując następujące kwoty za wykonanie usługi: Konsorcjum firm: MPGK Sp. z o. o. (Mielec), PUK „EMPOL" Sp. z o. o. i ZUOK Sp. z o. o.: 1 803 177,72 zł brutto, Konsorcjum firm: DEZAKO Sp. z o. o. (Dębica), Gmina Ostrów -ZUK w Ostrowie, Gminny Zakład Usług Komunalnych w Ostrowie, „EURO-EKO" Sp. z o. o.: 1 819 208,75 zł, przy identycznym spełnieniu pozostałych kryteriów wyboru."" W związku z powyższym, jaka będzie kwota dla mieszkańcow za gospodarowanie odpadami dla 1 osoby, 2 osób, 3 osób, itd.? Pozdrawiam.


 Odpowiedź:


Szanowny Panie Marcinie,

Odpowiadając na Pańskie pytanie jesteśmy tuż po analizie różnych wariantów kalkulacji zbilansowania się systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. W dniu 18.12.2020 r. odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Przecławiu podczas której przedstawiony zostanie projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przecław. Projekt ten zakłada zwiększenie miesięcznej kwoty zwolnienia z części opłaty z 2,00 zł do 4,00 zł od 1 mieszkańca, dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy kompostują bioodpady stanowiące odpady komunalne we własnym kompostowniku przydomowym. O tym czy  uchwała zostanie podjęta zadecyduje Rada Miejska w Przecławiu.

                                                                                    

Sporządził: Renata Ozimek

Dyrektor Wydziału Finansowo-Podatkowego

 
Autor: Knot-Krawczyk Monika
 
Ilość wyświetleń: 718Pytanie do Burmistrza

zdjęcie burmistrza przycisk odpowiedzi na pytania burmistarz


Deklaracja dostępności

Kontakt z urzędem

Urząd Miejski w Przecławiu

ul. Kilińskiego 7

39-320 Przecław

 

Tel.: 17 58 13 119
Fax: 17 58 13 116

Koncert Noworoczny 2021

Goniec Przecławski


Unia Europejska

Gmina Przecław

Patronat Burmistrza
Obsługa osób niepełnosprawnych
Odnawialne Źródła Energii
FUNDUSZ SOŁECKI
Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
Fundusz Dróg Samorządowych

KAMERY ONLINE

Stadion Miejski w Przecławiu