Urząd Miejski w Przecławiu

Odpowiedzialność za pozostawienie psa bez nadzoru
 • Start|
 • Odpowiedzialność za pozostawienie psa bez nadzoru

Odpowiedzialność za pozostawienie psa bez nadzoru

  W związku ze zbliżającym się okresem wakacyjnym Urząd Miejski w Przecławiu przypomina, że to właściciel bądź opiekun psa ponosi pełną odpowiedzialność za jego pozostawanie w przestrzeni publicznej bez nadzoru. Niewywiązywanie się z obowiązków  właścicieli, opiekunów tych zwierząt może skutkować pogryzieniem przypadkowych przechodniów, rowerzystów lub innych psów/zwierząt. Doprowadzić to może do zagrożenia dla ich zdrowia i życia poprzez możliwe zakażenie chorobą zakaźną (wścieklizną) przenoszoną przez te zwierzęta. Ponadto każdy właściciel psa powinien posiadać ważne zaświadczenie o przeprowadzonym szczepieniu swojego pupila przeciw powyższej chorobie. Psy biegające poza posesją i bez nadzoru właścicieli mogą doprowadzić również do zdarzeń drogowych, za skutki wymienionego zdarzenia w pełni odpowiada właściciel czworonoga.

  Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców, a zwłaszcza dzieci, prosimy o odpowiednie zabezpieczenie swoich nieruchomości przed samowolnym opuszczeniem przez psy i bezwzględne utrzymywanie zwierząt na terenie swojej posesji. Należy pamiętać, że zwierzęta w większości przypadków mają swoich właścicieli, a pojawiające się „bezdomne psy”, to głównie zwierzęta nieodpowiednio dopilnowane przez właściciela. Przypadki nieprzestrzegania prawnych obowiązków przez osoby utrzymujące psy –może skutkować odpowiedzialnością karną. Ponadto przypomina się, że na posiadanie ras psów uznawanych za agresywne niezbędne jest uzyskanie zezwolenia wydanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na planowane miejsce prowadzenia hodowli lub utrzymywania psa. Zezwolenie wydaję się na wniosek osoby zamierzającej zostać właścicielem ww. zwierzęcia (przedmiotowy wniosek do pobrania w załączeniu). Więcej informacji można uzyskać dzwoniąc pod nr telefonu – 17 749 38 57, lub w Urzędzie Miejskim w Przecławiu pok. nr 19.

  Dodatek węglowy

  Deklaracja dostępności

  Kontakt z urzędem

  Urząd Miejski w Przecławiu

  ul. Kilińskiego 7

  39-320 Przecław


   Skrytki ePUAP:

  /umprzeclaw/skrytka

  /umprzeclaw/SkrytkaESP


  Tel.: 17 58 13 119
  Fax: 17 58 13 116

  Solidarni z Ukrainą

  Gmina Przecław

  Patronat Burmistrza
  Obsługa osób niepełnosprawnych
  Odnawialne Źródła Energii
  FUNDUSZ SOŁECKI
  Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
  Fundusz Dróg Samorządowych
  Program Czyste Powietrze