^
Jesteś tutaj: Strona główna / Oferta pracy - opiekun osób niepełnosprawnych

Oferta pracy - opiekun osób niepełnosprawnych

Data powstania: 2022-01-17 12:06
Data modyfikacji: 2022-01-17 12:20

 

Oferta pracy - ogłoszenie o naborze na stanowisko opiekuna osób niepełnosprawnych, realizującego świadczenia opieki wytchnieniowej w ramach realizowanego przez Gminę Przecław resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przecławiu informuje o naborze kandydatów na stanowisko opiekuna osób niepełnosprawnych, realizującego świadczenia opieki wytchnieniowej w ramach realizowanego przez Gminę Przecław resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021

I. Wymagania niezbędne :

1) posiadanie dyplomu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka lub innym pokrewnym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej

2) legitymowanie się co najmniej rocznym, udokumentowanym doświadczeniem w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym, nabytym w trakcie pracy w ramach umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej.

3) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
4) korzystanie z pełni praw publicznych,
5) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na wykonywanie usług opieki nad osobą niepełnosprawną,
6) posiadanie nieposzlakowanej opinii,
7) wykształcenie: min. średnie.

II. Wymagania dodatkowe:

1) prawo jazdy kat. B,
2) dyspozycyjność,
3) umiejętność zachowania  bezstronności w kontakcie z rodziną,
4) operatywność, umiejętność współpracy z osobami niepełnosprawnymi.

Preferowane będą osoby z doświadczeniem zawodowym w sprawowaniu opieki nad osobami niepełnosprawnymi: tj. niepełnosprawnymi dziećmi lub niepełnosprawnymi osobami dorosłymi.

III. Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę w wymiarze 1/1 etatu na czas określony – od 01.02.2022 r. do 31.12.2022 r.

IV. Liczba miejsc: 1

V. Obowiązki opiekuna:

Wykonywanie obowiązków związanych z opieką nad osobą niesamodzielną na czas nieobecności opiekuna faktycznego w tym:
1) udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych tj. m. in.:
• pomoc w spożywaniu posiłków lub karmienie, o ile wymaga tego stan zdrowia
• pomoc w ubieraniu,
• zmiana odzieży, bielizny osobistej,
• umożliwienie spędzania czasu na wózku (w przypadku osób niepełnosprawnych ruchowo);
2) wykonywanie podstawowych niezbędnych czynności pielęgnacyjnych i higienicznych tj. m. in.:
• zmiana pielucho-majtek, podkładów, o ile wymaga tego stan zdrowia
• pomoc w dotarciu do toalety,
• higiena po załatwieniu potrzeb fizjologicznych;
3) organizowanie czasu wolnego tj. m.in.:
• spacery,
• wspólne zabawy,
• czytanie książek,
• gry planszowe,
• zajęcia edukacyjne, zajęcia terapeutyczne

VI. Wymagane dokumenty:

Osoby zainteresowane proszone są o składanie:
a) CV,
b) oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych, nieposzlakowanej opinii, stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie usług opieki wytchnieniowej,
c) dokumentów poświadczających wykształcenie, ukończone kursy,
d) dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, umowy cywilnoprawne)
e) oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji na stanowisko opiekun osoby niepełnosprawnej.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Przecławiu, z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko opiekuna osób niepełnosprawnych, świadczącego usługi w ramach opieki wytchnieniowej”, w terminie do dnia 24.01.2022 r., do godz. 12.00 (liczy się termin wpływu dokumentów do Ośrodka).

Spotkanie rekrutacyjne z kandydatami odbędzie się w dniu 26.01.2022 r. w godzinach ustalonych telefonicznie z każdym z kandydatów, który złożył w terminie dokumenty aplikacyjne.

 
Autor: Knot-Krawczyk Monika
 
Ilość wyświetleń: 176 

Galeria zdjęć:


  • Oferta pracy -  opiekun osób niepełnosprawnychPytanie do Burmistrza

zdjęcie burmistrza przycisk odpowiedzi na pytania burmistarz


Deklaracja dostępności

Kontakt z urzędem

Urząd Miejski w Przecławiu

ul. Kilińskiego 7

39-320 Przecław

 

Tel.: 17 58 13 119
Fax: 17 58 13 116

Solidarni z Ukrainą

Goniec Przecławski


Unia Europejska

Gmina Przecław

Patronat Burmistrza
Obsługa osób niepełnosprawnych
Odnawialne Źródła Energii
FUNDUSZ SOŁECKI
Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
Fundusz Dróg Samorządowych

KAMERY ONLINE

Stadion Miejski w Przecławiu