^
Jesteś tutaj: Strona główna / WYKAZ nieruchomości stanowiących własność Gminy Przecław - przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

WYKAZ nieruchomości stanowiących własność Gminy Przecław - przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

Data powstania: 2022-06-07 08:20
Data modyfikacji: 2022-06-07 08:21

Na podstawie art. 30 ust.1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.559, ze zm./ oraz zgodnie z art.35 ust. 1 ustawyz dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 1899, ze zm./ :

Burmistrz Przecławia podaje do publicznej wiadomości :

I.         WYKAZ nieruchomości stanowiących własność Gminy Przecław - przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.

Lp.

Miejscowość

Numer działki

Powierzchnia (ha)

Opis nieruchomości

Termin

Roczna stawka czynszu

 

 

 

1.

 

 

 

Kiełków

 

 

 

106

 

 

 

1,1555 ha

Działka 106 zlokalizowana jest w północno-wschodniej części miejscowości, posiada dostęp do publicznej drogi powiatowej PO 1171 R, poprzez drogę gminną zlokalizowaną na działce nr 116 w Kiełkowie. Działka nie jest zabudowana, posiada regularny kształt, teren płaski, otoczenie stanowią nieruchomości użytkowane rolniczo. Zgodnie
z ewidencją gruntów i budynków  działka 106 oznaczona jest użytkami PsV, N. Działka przeznaczona jest do dzierżawy – na cele rolne. Termin zagospodarowania nieruchomości lipiec 2022 r.

 

 

Dzierżawa

(na okres do 3 lat)

 

 

800 zł

 

 

 

2.

 

 

 

Kiełków

 

 

 

145/2

 

 

 

0,5301 ha

Działka 145/2 zlokalizowana jest w północno-wschodniej części miejscowości, posiada dostęp do publicznej drogi powiatowej PO 1171 R, zlokalizowanej m.in. na działce nr 250 w Kiełkowie. Działka nie jest zabudowana, posiada nieregularny kształt, teren płaski, otoczenie stanowią nieruchomości użytkowane rolniczo. Zgodnie z ewidencją gruntów
i budynków  działka 145/2 oznaczona jest użytkiem RIVa, RV, PsIV.  Działka przeznaczona jest do dzierżawy – na cele rolne. Termin zagospodarowania nieruchomości lipiec 2022 r.

 

 

Dzierżawa

(na okres do 3 lat)

 

 

400 zł

 

 

 

3.

 

 

Przecław

 

 

474

 

 

0,2288 ha

Działka 474 objęta jest księgą wieczystą Kw. Nr TB1M/00040184/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Mielcu.  Zlokalizowana jest
w środkowo-wschodniej części miejscowości, posiada dostęp do drogi gminnej zlokalizowanej na działce nr 476 w Przecławiu. Działka usytuowana jest w terenach rolniczych o mało intensywnej zabudowie, posiada regularny kształt (prostokąt). Działka nie jest zabudowana. Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków  przedmiotowa działka oznaczona jest użytkiem RIVa. Działka przeznaczona jest do dzierżawy – na cele rolne.  Termin zagospodarowania nieruchomości  lipiec 2022 r.

 

 

 

Dzierżawa

(na okres do 3 lat)

 

 

 

150 zł

 

 

 

4.

 

 

Przecław

 

 

981/5

 

 

0,2740 ha

Działka 981/5 objęta jest księgą wieczystą Kw. Nr TB1M/00083771/5   prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Mielcu.  Posiada regularny kształt (prostokąt), zlokalizowana jest w północno-wschodniej części miejscowości, w terenach rolniczych o mało intensywnej zabudowie. Działka nie jest zabudowana,  posiada dostęp do drogi gminnej zlokalizowanej na działce 981/8.  Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków działka oznaczona jest użytkami RIIIa, RII, RIIIb. Działka przeznaczona jest do dzierżawy – na cele rolne. Termin zagospodarowania nieruchomości  lipiec 2022 r.

 

 

Dzierżawa

(na okres do 3 lat)

 

 

400 zł

 

 

5.

 

 

Przecław

 

 

1016

 

 

0,2600 ha

Działka 1016 objęta jest księgą wieczystą Kw. Nr TB1M/00033107/5   prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Mielcu.  Działka posiada nieregularny kształt, zlokalizowana jest w środkowo-wschodniej części miejscowości,
w terenach rolniczych. Działka nie jest zabudowana,  posiada dostęp do drogi gminnej zlokalizowanej na działce 1005.  Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków działka oznaczona jest użytkami RIIIa, RIIIb, ŁV. Działka przeznaczona jest do dzierżawy – na cele rolne. Termin zagospodarowania nieruchomości  lipiec 2022 r.

 

 

Dzierżawa

(na okres do 3 lat)

 

 

500 zł

 

 

6.

 

 

Rzemień

 

 

277/8

 

 

0,5162 ha

Działka 277/8 objęta jest księgą wieczystą Kw. Nr TB1M/00084795/6   prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Mielcu.  Posiada nieregularny kształt, zlokalizowana jest w środkowo-zachodniej części miejscowości, przy granicy z Gminą Mielec, wśród terenów użytkowanych rolniczo o mało intensywnej zabudowie. Działka nie jest zabudowana,  posiada dostęp do drogi gminnej zlokalizowanej na działce 290/3. Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków działka oznaczona jest użytkami RIIIa, RIVa, RIIIb. Działka przeznaczona jest do dzierżawy – na cele rolne. Termin zagospodarowania nieruchomości  lipiec 2022 r.

 

 

 

Dzierżawa

(na okres do 3 lat)

 

 

 

350 zł

 

 

7.

 

 

Rzemień

 

 

576/153

 

 

0,7109 ha

Działka 576/153 objęta jest księgą wieczystą Kw. Nr TB1M/00078755/9   prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Mielcu.  Posiada nieregularny kształt, zlokalizowana jest w południowej części miejscowości, w terenach użytkowanych rolniczo. Działka nie jest zabudowana, nie posiada dostępu do drogi. Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków działka oznaczona jest użytkiem ŁIV, ŁIII, RIVa.  Działka przeznaczona jest do dzierżawy – na cele rolne. Termin zagospodarowania nieruchomości  lipiec 2022 r.

 

 

Dzierżawa

(na okres do 3 lat)

 

 

400 zł

 

 

 

8.

 

 

Rzemień

 

 

576/155

 

 

0,6291 ha

Działka 576/155 objęta jest księgą wieczystą Kw. Nr TB1M/00078755/9   prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Mielcu.  Posiada regularny kształt, zlokalizowana jest w południowej części miejscowości, w terenach użytkowanych rolniczo. Działka nie jest zabudowana,  nie posiada dostępu  do drogi gminnej. Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków działka oznaczona jest użytkami ŁIV, ŁIII. Działka przeznaczona jest do dzierżawy – na cele rolne. Termin zagospodarowania nieruchomości  lipiec 2022 r.

 

 

Dzierżawa

(na okres do 3 lat)

 

 

400 zł

 

 

9.

 

 

Wylów

 

 

159

 

 

0,29 ha

Działka 159 posiada regularny kształt (prostokąt), zlokalizowana jest
w północnej części miejscowości, w terenach użytkowanych rolniczo
o mało intensywnej zabudowie. Działka nie jest zabudowana,  posiada dostęp do drogi publicznej PO 1168 R zlokalizowanej m.in. na działce 37. Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków działka oznaczona jest użytkiem RIVb, ŁIV. Działka przeznaczona jest do dzierżawy – na cele rolne. Termin zagospodarowania nieruchomości  lipiec 2022 r.

 

 

Dzierżawa

(na okres do 3 lat)

 

 

150 zł

 

 

10.

 

 

Zaborcze

 

 

203/5

 

 

0,2926 ha

Działka 203/5 objęta jest księgą wieczystą Kw. Nr TB1M/00092277/8   prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Mielcu.  Posiada regularny kształt (prostokąt), zlokalizowana jest w środkowowschodniej części miejscowości, w terenach rolniczych o mało intensywnej zabudowie. Działka nie jest zabudowana,  posiada dostęp do drogi gminnej. Zgodnie
z ewidencją gruntów i budynków działka oznaczona jest użytkami RIVb, RV, BrPsV.  Działka przeznaczona jest do dzierżawy – na cele rolne. Termin zagospodarowania nieruchomości  lipiec 2022 r.

 

 

Dzierżawa

(na okres do 3 lat)

 

 

150 zł

 

 

11.

 

 

Zaborcze

 

 

204/5

 

 

0,4983 ha

Działka 204/5 objęta jest księgą wieczystą Kw. Nr TB1M/00049365/6   prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Mielcu.  Posiada regularny kształt (prostokąt), zlokalizowana jest w środkowowschodniej części miejscowości, w terenach rolniczych o mało intensywnej zabudowie. Działka nie jest zabudowana,  posiada dostęp do drogi powiatowej gminnej. Zgodnie
z ewidencją gruntów i budynków działka oznaczona jest użytkami RV, RIVb, BrPsV. Działka przeznaczona jest do dzierżawy – na cele rolne. Termin zagospodarowania nieruchomości  lipiec 2022 r.

 

 

Dzierżawa

(na okres do 3 lat)

 

 

250 zł

Kwota czynszu nie obejmuje podatku VAT - zwolnienie  na podstawie § 3 ust.1 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r.  w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (t.j.  Dz. U z 2020 r. poz. 1983, ze zm.) - dzierżawa gruntów przeznaczonych na cele rolnicze.

Oprócz czynszu dzierżawnego dzierżawca zobowiązany będzie do ponoszenia podatku od nieruchomości – na podstawie przepisów i w wysokości odrębnie uregulowanych. Wysokość czynszu może ulec zmianie na podstawie Zarządzenia Burmistrza Przecławia nie częściej niż raz w roku.

Szczegółowe informacje na temat nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Przecławiu pokój nr 13C lub pod nr telefonu 172276711  w godzinach pracy urzędu.

II.       WYKAZ nieruchomości stanowiących własność Gminy Przecław - przeznaczonych do zbycia.

Lp.

Numer działki

Numer

KW

Powierzchnia

 

Położenie

 

Przeznaczenie
w planie zagospodarowania przestrzennego

Opis

Nieruchomości

Sposób

zbycia

Wartość rynkowa nieruchomości

 

 

1.

 

 

715

 

 

TB1M/00032891/0

 

 

0,1849 ha

 

Obręb  Podole

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Przecław dotyczący terenu działki stracił ważność z dniem 31.12.2003 r.

Działka 715 posiada nieregularny, wypukły kształt,
z licznymi wzniesieniami. Usytuowana jest
w północnej części miejscowości przy drodze powiatowej nr PO 1184 R zlokalizowanej m.in. na działce 712 w Podolu.  Na części działki usytuowane są ruiny budynku. Na terenie działki występuje zagrożenie osuwiska. Zbycie działki na rzecz Powiatu Mieleckiego następuje w celu podjęcia prac zmierzających do usunięcia ww. zagrożenia oraz  regulacji przebiegu publicznej drogi powiatowej.

 

 

darowizna

 

 

7 400,00 zł

 

W związku z tym, że zbycie następuje na rzecz Powiatu Mieleckiego dla realizacji celów publicznych, zgodnie z treścią art. 34 ust. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.2021 poz.1899, ze zm.)  nie stosuje się przepisów tejże ustawy dotyczących pierwszeństwa nabycia nieruchomości.

Szczegółowe informacje na temat zbywanej nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Przecławiu pokój nr 13 C lub pod nr telefonu 17 2276711 
w godzinach pracy urzędu.

 

 
Autor: Knot-Krawczyk Monika
 
Ilość wyświetleń: 149 

Galeria zdjęć:


  • WYKAZ nieruchomości stanowiących własność Gminy Przecław - przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  • WYKAZ nieruchomości stanowiących własność Gminy Przecław - przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym


 

Pliki do pobrania:


Pytanie do Burmistrza

zdjęcie burmistrza przycisk odpowiedzi na pytania burmistarz


Tłumacz Migowy

Dodatek węglowy

Deklaracja dostępności

Kontakt z urzędem

Urząd Miejski w Przecławiu

ul. Kilińskiego 7

39-320 Przecław

 

Tel.: 17 58 13 119
Fax: 17 58 13 116

Solidarni z Ukrainą

Goniec Przecławski

Unia Europejska

Gmina Przecław

Patronat Burmistrza
Obsługa osób niepełnosprawnych
Odnawialne Źródła Energii
FUNDUSZ SOŁECKI
Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
Fundusz Dróg Samorządowych
Projekty POPC

KAMERY ONLINE

Stadion Miejski w Przecławiu