^
Jesteś tutaj: Strona główna / Ogłoszenie o uzupełniającym naborze wniosków na dofinansowanie likwidacji niskosprawnych i wyeksploatowanych kotłów na paliwo stałe

Ogłoszenie o uzupełniającym naborze wniosków na dofinansowanie likwidacji niskosprawnych i wyeksploatowanych kotłów na paliwo stałe

Data powstania: 2021-09-03 11:08
Data modyfikacji: 2021-09-03 11:09

Burmistrz Przecławia na podstawie §7 ust.3 Uchwały NR XXXVII/303/2021 z dnia 24 czerwca 2021 roku, Rady Miejskiej w Przecławiu ogłasza nabór wniosków o dotację na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na likwidacji niskosprawnych
i wyeksploatowanych kotłów na paliwo stałe i ich wymiany na kotły gazowe lub w przypadku braku dostępności do sieci gazowej - kotły na pellet drzewny. Kwota dofinansowania do zakupu pieca wynosi maksymalnie 4 000,00 zł ale nie więcej niż 70% poniesionych kosztów na zakup nowego źródła ciepła.

Wnioskodawcami mogą być osoby fizyczne będące właścicielami nieruchomości zamieszkałe na terenie Gminy Przecław, posiadające tytuł prawny do nieruchomości- rozumie się przez to budynek mieszkalny jednorodzinny o którym mowa w art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane, położony na terenie Gminy.

W pierwszej kolejności do otrzymania dofinansowania zakwalifikowane zostaną inwestycje polegające na wymianie źródeł ciepła, których wiek wynosi powyżej 10 lat, według kolejności wpływu wniosków o udzielenie dotacji.

  1. Wnioski o dotację wg wzoru ustalonego ww. uchwale Rady Miejskiej w Przecławiu należy składać osobiście do Urzędu Miejskiego w Przecławiu, drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Przecławiu ul. Kilińskiego 7 lub na skrzynkę podawczą ePUAP: /umprzeclaw/skrytka, (decyduje data i godzina dostarczenia do urzędu) w terminie od dnia 2 września do 10 września 2021 r. w godzinach pracy urzędu. Szczegółowe zasady przyznawania i rozliczania dotacji oraz wnioski o dotację są dostępne w Urzędzie Miejskim w Przecławiu.
  2. Zadanie polegające na likwidacji niskosprawnych i wyeksploatowanych kotłów na paliwo stałe należy zrealizować oraz  złożyć wniosek o wypłatę dotacji nie później niż do
    15 listopada 2021 r.
  3. Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Burmistrz Przecławia biorąc pod uwagę kolejność wpływu wniosków, spełnienie warunków udzielenia dotacji oraz kryteria wyboru inwestycji.
  4. Z wnioskodawcami, którzy uzyskali dofinansowanie Gmina zawrze stosowną umowę.
  5. Dofinansowaniem objęte są wyłącznie koszty zakupu nowego kotła; nie obejmuje ono kosztów pozostałych związanych z realizacją inwestycji, np.: kosztów sporządzenia dokumentacji niezbędnej do montażu kotła, wykonania przyłączy instalacyjnych wspomagających docelowo kocioł, demontażu starego źródła ciepła, zagospodarowania odpadu tj. starego źródła ciepła, transportu/dostawy nowego kotła.
  6. Dotacja nie obejmuje finansowania wydatków poniesionych przed podpisaniem umowy o dotację.
  7. Szczegółowe informacje będą udzielane w Urzędzie Miejskim w Przecławiu pod nr tel. 17 227 67 25.

 
Autor: Knot-Krawczyk Monika
 
Ilość wyświetleń: 136 

Galeria zdjęć:


  • Ogłoszenie o uzupełniającym naborze wniosków na dofinansowanie likwidacji niskosprawnych i wyeksploatowanych kotłów na paliwo stałePytanie do Burmistrza

zdjęcie burmistrza przycisk odpowiedzi na pytania burmistarz


Deklaracja dostępności

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Kontakt z urzędem

Urząd Miejski w Przecławiu

ul. Kilińskiego 7

39-320 Przecław

 

Tel.: 17 58 13 119
Fax: 17 58 13 116

Koncert Noworoczny 2021

Goniec Przecławski


Unia Europejska

Gmina Przecław

Patronat Burmistrza
Obsługa osób niepełnosprawnych
Odnawialne Źródła Energii
FUNDUSZ SOŁECKI
Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
Fundusz Dróg Samorządowych

KAMERY ONLINE

Stadion Miejski w Przecławiu