^
Jesteś tutaj: Strona główna / Ogłoszenie o uzupełniającym naborze wniosków na dofinansowanie likwidacji niskosprawnych i wyeksploatowanych kotłów na paliwo stałe

Ogłoszenie o uzupełniającym naborze wniosków na dofinansowanie likwidacji niskosprawnych i wyeksploatowanych kotłów na paliwo stałe

Data powstania: 2021-09-03 11:08
Data modyfikacji: 2021-09-03 11:09

Burmistrz Przecławia na podstawie §7 ust.3 Uchwały NR XXXVII/303/2021 z dnia 24 czerwca 2021 roku, Rady Miejskiej w Przecławiu ogłasza nabór wniosków o dotację na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na likwidacji niskosprawnych
i wyeksploatowanych kotłów na paliwo stałe i ich wymiany na kotły gazowe lub w przypadku braku dostępności do sieci gazowej - kotły na pellet drzewny. Kwota dofinansowania do zakupu pieca wynosi maksymalnie 4 000,00 zł ale nie więcej niż 70% poniesionych kosztów na zakup nowego źródła ciepła.

Wnioskodawcami mogą być osoby fizyczne będące właścicielami nieruchomości zamieszkałe na terenie Gminy Przecław, posiadające tytuł prawny do nieruchomości- rozumie się przez to budynek mieszkalny jednorodzinny o którym mowa w art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane, położony na terenie Gminy.

W pierwszej kolejności do otrzymania dofinansowania zakwalifikowane zostaną inwestycje polegające na wymianie źródeł ciepła, których wiek wynosi powyżej 10 lat, według kolejności wpływu wniosków o udzielenie dotacji.

  1. Wnioski o dotację wg wzoru ustalonego ww. uchwale Rady Miejskiej w Przecławiu należy składać osobiście do Urzędu Miejskiego w Przecławiu, drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Przecławiu ul. Kilińskiego 7 lub na skrzynkę podawczą ePUAP: /umprzeclaw/skrytka, (decyduje data i godzina dostarczenia do urzędu) w terminie od dnia 2 września do 10 września 2021 r. w godzinach pracy urzędu. Szczegółowe zasady przyznawania i rozliczania dotacji oraz wnioski o dotację są dostępne w Urzędzie Miejskim w Przecławiu.
  2. Zadanie polegające na likwidacji niskosprawnych i wyeksploatowanych kotłów na paliwo stałe należy zrealizować oraz  złożyć wniosek o wypłatę dotacji nie później niż do
    15 listopada 2021 r.
  3. Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Burmistrz Przecławia biorąc pod uwagę kolejność wpływu wniosków, spełnienie warunków udzielenia dotacji oraz kryteria wyboru inwestycji.
  4. Z wnioskodawcami, którzy uzyskali dofinansowanie Gmina zawrze stosowną umowę.
  5. Dofinansowaniem objęte są wyłącznie koszty zakupu nowego kotła; nie obejmuje ono kosztów pozostałych związanych z realizacją inwestycji, np.: kosztów sporządzenia dokumentacji niezbędnej do montażu kotła, wykonania przyłączy instalacyjnych wspomagających docelowo kocioł, demontażu starego źródła ciepła, zagospodarowania odpadu tj. starego źródła ciepła, transportu/dostawy nowego kotła.
  6. Dotacja nie obejmuje finansowania wydatków poniesionych przed podpisaniem umowy o dotację.
  7. Szczegółowe informacje będą udzielane w Urzędzie Miejskim w Przecławiu pod nr tel. 17 227 67 25.

 
Autor: Knot-Krawczyk Monika
 
Ilość wyświetleń: 290 

Galeria zdjęć:


  • Ogłoszenie o uzupełniającym naborze wniosków na dofinansowanie likwidacji niskosprawnych i wyeksploatowanych kotłów na paliwo stałePytanie do Burmistrza

zdjęcie burmistrza przycisk odpowiedzi na pytania burmistarz


Deklaracja dostępności

Kontakt z urzędem

Urząd Miejski w Przecławiu

ul. Kilińskiego 7

39-320 Przecław

 

Tel.: 17 58 13 119
Fax: 17 58 13 116

Solidarni z Ukrainą

Goniec Przecławski


Unia Europejska

Gmina Przecław

Patronat Burmistrza
Obsługa osób niepełnosprawnych
Odnawialne Źródła Energii
FUNDUSZ SOŁECKI
Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
Fundusz Dróg Samorządowych

KAMERY ONLINE

Stadion Miejski w Przecławiu