^
Jesteś tutaj: Strona główna / OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Data powstania: 2017-03-13 13:33
Data modyfikacji: 2017-03-13 13:33

Burmistrz Przecławia ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 r. zadań publicznych z zakresu:

- Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,

- Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej,

- Ochrony i promocji zdrowia,

- Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,

- Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,

- Wspierania działań na rzecz rozwoju i upowszechniania turystyki i krajoznawstwa oraz organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży.

ZAKTUALIZOWANY OPIS POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁAŃ, HARMONOGRAM I KALKULACJA KOSZTÓW REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Oferta instrukcja wypełniania

Oferta wzór

Opis_faktur

Rozliczenie społecznej pracy

Sprawozdanie

Tytuł ogłoszenia

Wzór umowy

Program współpracy na 2017

Zarządzenie 15.2017

Zarządzenie 16.2017

Otwarcie ofert złożonych w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r. nastąpi 7.04.2017 r  o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przecławiu, ul. Kilińskiego 7.

 
Autor: Darłak Dariusz
 
Ilość wyświetleń: 638
KAMERY ONLINE

Rynek w Przecławiu

Stadion Miejski w Przecławiu

Plac zabaw w Przecławiu