Urząd Miejski w Przecławiu

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT
 • Start|
 • OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

  Burmistrz Przecławia ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 r. zadań publicznych z zakresu:

  - Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,

  - Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej,

  - Ochrony i promocji zdrowia,

  - Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,

  - Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,

  - Wspierania działań na rzecz rozwoju i upowszechniania turystyki i krajoznawstwa oraz organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży.

  ZAKTUALIZOWANY OPIS POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁAŃ, HARMONOGRAM I KALKULACJA KOSZTÓW REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

  Oferta instrukcja wypełniania

  Oferta wzór

  Opis_faktur

  Rozliczenie społecznej pracy

  Sprawozdanie

  Tytuł ogłoszenia

  Wzór umowy

  Program współpracy na 2017

  Zarządzenie 15.2017

  Zarządzenie 16.2017

  Otwarcie ofert złożonych w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r. nastąpi 7.04.2017 r  o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przecławiu, ul. Kilińskiego 7.


  Dodatek węglowy

  Deklaracja dostępności

  Kontakt z urzędem

  Urząd Miejski w Przecławiu

  ul. Kilińskiego 7

  39-320 Przecław


   Skrytki ePUAP:

  /umprzeclaw/skrytka

  /umprzeclaw/SkrytkaESP


  Tel.: 17 58 13 119
  Fax: 17 58 13 116

  Solidarni z Ukrainą

  Gmina Przecław

  Patronat Burmistrza
  Obsługa osób niepełnosprawnych
  Odnawialne Źródła Energii
  FUNDUSZ SOŁECKI
  Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
  Fundusz Dróg Samorządowych
  Program Czyste Powietrze