Urząd Miejski w Przecławiu

OPIEKA WYTCHNIENIOWA - EDYCJA 2023
 • Start|
 • OPIEKA WYTCHNIENIOWA - EDYCJA 2023

OPIEKA WYTCHNIENIOWA - EDYCJA 2023

  Miło nam poinformować, że Burmistrz Przecławia Renata Siembab podpisała umowę na realizację przez Gminę Przecław Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023. Program będzie współfinansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego w wysokości 47 872,00 zł.

  Celem Programu "Opieka wytchnieniowa" – edycja 2023 jest realizacja usługi opieki wytchnieniowej dla członków rodzin – opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Uczestnik programu za usługę opieki wytchnieniowej nie ponosił będzie jakiejkolwiek odpłatności.

  Dzięki realizacji Programu opiekunowie dysponować będą czasem, który będą mogli przeznaczyć na odpoczynek i regenerację oraz załatwienie niezbędnych spraw. W tym czasie członek ich rodziny, który wymaga szczególnego całodziennego wsparcia, otrzyma pomoc ze strony profesjonalnego opiekuna niepełnosprawnych, posiadającego wszelkie stosowne kwalifikacje i doświadczenie w wymaganym zakresie. Opieka wytchnieniowa będzie realizowana w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

  Zgodnie z założeniami Programu „Opieki wytchnieniowej” w Gminie Przecław, wsparciem w 2023 r. objętych będzie co najmniej 13 opiekunów osób dorosłych, posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, oraz 3 opiekunów dzieci w wieku do 16 roku życia, legitymujących się orzeczeniami o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: o konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby oraz stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Ponadto oferta zakłada, że na rzecz tych rodzin wykonach zostanie łącznie 1544 godziny usług opieki wytchnieniowej. Program będzie realizowany do 31.12.2023 r.

   

   


  Galeria zdjęć:

  • OPIEKA WYTCHNIENIOWA - EDYCJA 2023  Dodatek węglowy

  Karta do głosowania BUDŻET OBYWATELSKI 2024

  Deklaracja dostępności

  Kontakt z urzędem

  Urząd Miejski w Przecławiu

  ul. Kilińskiego 7

  39-320 Przecław


   Skrytki ePUAP:

  /umprzeclaw/skrytka

  /umprzeclaw/SkrytkaESP


  Tel.: 17 58 13 119
  Fax: 17 58 13 116

  Solidarni z Ukrainą

  Goniec Przecławski

  Unia Europejska

  Gmina Przecław

  Patronat Burmistrza
  Obsługa osób niepełnosprawnych
  Odnawialne Źródła Energii
  FUNDUSZ SOŁECKI
  Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
  Fundusz Dróg Samorządowych
  Projekty POPC