Urząd Miejski w Przecławiu

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ W 2024 R. ZADAŃ PUBLICZNYCH
 • Start|
 • OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ W 2024 R. ZADAŃ PUBLICZNYCH

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ W 2024 R. ZADAŃ PUBLICZNYCH

  Burmistrz Przecławia ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2024 r. zadań publicznych w zakresie:

  a) Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

  b) Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej,

  c) Upowszechniania kultury fizycznej

  d) Organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży

  Oferty należy składać do dnia 10 czerwca 2024 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przecławiu, ul. Kilińskiego 7 w godzinach pracy Urzędu.

  Pliki do pobrania:


  Dodatek węglowy

  Deklaracja dostępności

  Kontakt z urzędem

  Urząd Miejski w Przecławiu

  ul. Kilińskiego 7

  39-320 Przecław


   Skrytki ePUAP:

  /umprzeclaw/skrytka

  /umprzeclaw/SkrytkaESP


  Tel.: 17 58 13 119
  Fax: 17 58 13 116

  Solidarni z Ukrainą

  Gmina Przecław

  Patronat Burmistrza
  Obsługa osób niepełnosprawnych
  Odnawialne Źródła Energii
  FUNDUSZ SOŁECKI
  Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
  Fundusz Dróg Samorządowych
  Program Czyste Powietrze