^
Jesteś tutaj: Strona główna / Otwarty konkursu ofert na realizację w 2016 r. zadań publicznych

Otwarty konkursu ofert na realizację w 2016 r. zadań publicznych

Data powstania: 2016-04-25 13:25
Data modyfikacji: 2016-04-25 13:25

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 r.zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, upowszechniania kultury fizycznej, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, ochrony i promocji zdrowia, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej.

Zarządzenie 37/2016


 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 19 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 1515 z póź. zm.), art. 11 ust. 1 i 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) oraz § 2 Uchwały nr XI/109/2015 Rady Miejskiej w Przecławiu z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia rocznego Programu współpracy Gminy Przecław z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustrawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016 Burmistrz Przecławia ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 r. zadań publicznych z zakresu:

- kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,

- działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej,

- ochrony i promocji zdrowia,

- upowszechniania kultury fizycznej,

- w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Pliki do pobrania

WZÓR OFERTY

OPIS FAKTUR

PROGRAM WSPÓŁPRACY NA 2016

SPRAWOZDANIE - WZÓR

UMOWA WZÓR

USTAWA O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE

ZAŁĄCZNIK NR 4 - OŚWIADCZENIE

ZAŁĄCZNIK NR 5 - INFORMACJA FINANSOWA

ZARZĄDZENIE NR 14/2016

ZARZĄDZENIE NR 15/2016

 
Autor: Darłak Dariusz
 
Ilość wyświetleń: 1068Pytanie do Burmistrza

zdjęcie burmistrza przycisk odpowiedzi na pytania burmistarz


Tłumacz Migowy

Dodatek węglowy

Deklaracja dostępności

Kontakt z urzędem

Urząd Miejski w Przecławiu

ul. Kilińskiego 7

39-320 Przecław


 Skrytki ePUAP:

/umprzeclaw/skrytka

/umprzeclaw/SkrytkaESP


Tel.: 17 58 13 119
Fax: 17 58 13 116

Solidarni z Ukrainą

Goniec Przecławski

Unia Europejska

Gmina Przecław

Patronat Burmistrza
Obsługa osób niepełnosprawnych
Odnawialne Źródła Energii
FUNDUSZ SOŁECKI
Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
Fundusz Dróg Samorządowych
Projekty POPC

KAMERY ONLINE

Stadion Miejski w Przecławiu