Urząd Miejski w Przecławiu

Pamiętaj złóż deklarację o źródłach ogrzewania budynków!!!
 • Start|
 • Pamiętaj złóż deklarację o źródłach ogrzewania budynków!!!

Pamiętaj złóż deklarację o źródłach ogrzewania budynków!!!

  Zgodnie z rozdz.5a art. 27g ustawy z dnia 21 listopada 2008 o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz.U. 2021 poz.554 t.j. ze zm.) przypominamy państwu, że do 30 czerwca 2022 roku każdy właściciel/zarządca budynku mieszkalnego i niemieszkalnego w którym znajduje się źródło ciepła musi złożyć „Deklarację dotyczącą źródeł ciepła i źródeł spalania paliw”.Więcej informacji dostępnych na stronie internetowej gunb.gov.pl

  Można złożyć ją na dwa sposoby :

  • Drogą elektroniczną przez internet, za pomocą profilu zaufanego, podpisu kwalifikowanego lub e-dowodu na stronie: gov.pl
  • W formie papierowej – wypełniony formularz można przesłać lub złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim w Przecławiu. Druki formularzy dostępne są na stronie internetowej w zakładce  „Załatw sprawę” lub w budynku urzędu pok 19.

   


  Galeria zdjęć:

  • Pamiętaj złóż deklarację o źródłach ogrzewania budynków!!!  Dodatek węglowy

  Deklaracja dostępności

  Kontakt z urzędem

  Urząd Miejski w Przecławiu

  ul. Kilińskiego 7

  39-320 Przecław


   Skrytki ePUAP:

  /umprzeclaw/skrytka

  /umprzeclaw/SkrytkaESP


  Tel.: 17 58 13 119
  Fax: 17 58 13 116

  Solidarni z Ukrainą

  Goniec Przecławski

  Unia Europejska

  Gmina Przecław

  Patronat Burmistrza
  Obsługa osób niepełnosprawnych
  Odnawialne Źródła Energii
  FUNDUSZ SOŁECKI
  Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
  Fundusz Dróg Samorządowych
  Projekty POPC