Urząd Miejski w Przecławiu

Partycypacja w planowaniu
 • Start|
 • Partycypacja w planowaniu

Partycypacja w planowaniu

  W związku z przystąpieniem do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania dotyczącego zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Przecławiu,  rozpoczęliśmy prace ukierunkowane ma szerokie konsultacje społeczne. W ramach realizowanego projektu pod nazwą "Partycypacja w planowaniu"chcemy włączać mieszkańców w proces planowania przestrzennego, a także w kształtowanie przestrzeni z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju. Szczególnie istotne  jest realizowanie stałego dialogu z mieszkańcami w zakresie zagospodarowania przestrzeni, a spotkania są  narzędziem  partycypacji  społecznej, dającej możliwość zapoznania się z potrzebami różnych grup społecznych, znajdujących się na terenie Przecławia. W spotkaniach będą uczestniczyć eksperci, którzy będą służyć swoją wiedzą w zakresie planowania przestrzennego.

  Ze względu na obecną dynamiczną sytuację związaną z epidemią koronawirusa, nie są znane terminy spotkań. Na naszej stronie internetowej będą pojawiać się informacje o prowadzonych konsultacjach oraz terminach spotkań.

  Projekt realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Oś II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego.

  Pliki do pobrania:


  Dodatek węglowy

  Deklaracja dostępności

  Kontakt z urzędem

  Urząd Miejski w Przecławiu

  ul. Kilińskiego 7

  39-320 Przecław


   Skrytki ePUAP:

  /umprzeclaw/skrytka

  /umprzeclaw/SkrytkaESP


  Tel.: 17 58 13 119
  Fax: 17 58 13 116

  Solidarni z Ukrainą

  Gmina Przecław

  Patronat Burmistrza
  Obsługa osób niepełnosprawnych
  Odnawialne Źródła Energii
  FUNDUSZ SOŁECKI
  Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
  Fundusz Dróg Samorządowych
  Program Czyste Powietrze