Urząd Miejski w Przecławiu

Podpisanie umowy na Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Błoniu
 • Start|
 • Podpisanie umowy na Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Błoniu

Podpisanie umowy na Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Błoniu

   

  „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

  Operacja mająca na celu: stworzenie mieszkańcom gminy Przecław warunków do rekreacji i wypoczynku poprzez budowę placu zabaw w Błoniu.

   współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
  „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

   Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

  Przewidywane wyniki operacji: nowy obiekt infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.


  Gmina Przecław 20.04.2023r. podpisała w Rzeszowie umowę o przyznaniu pomocy nr 02403-6935-UM0913639/23 dla operacji: Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Błoniu.  

  W ramach zadania Gminie Przecław została przyznana na podstawie złożonego wniosku o przyznanie pomocy pomoc w wysokości 41 359,00 zł (słownie złotych: czterdzieści jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100) jednak nie wyższa niż 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. 

  W wyniku realizacji operacji zaplanowano do osiągnięcia cel: stworzenie mieszkańcom gminy Przecław warunków do rekreacji i wypoczynku poprzez budowę placu zabaw w Błoniu.  

  Operacja realizowana będzie w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

   


  Galeria zdjęć:

  • Podpisanie umowy na Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Błoniu  Dodatek węglowy

  Deklaracja dostępności

  Kontakt z urzędem

  Urząd Miejski w Przecławiu

  ul. Kilińskiego 7

  39-320 Przecław


   Skrytki ePUAP:

  /umprzeclaw/skrytka

  /umprzeclaw/SkrytkaESP


  Tel.: 17 58 13 119
  Fax: 17 58 13 116

  Solidarni z Ukrainą

  Gmina Przecław

  Patronat Burmistrza
  Obsługa osób niepełnosprawnych
  Odnawialne Źródła Energii
  FUNDUSZ SOŁECKI
  Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
  Fundusz Dróg Samorządowych
  Program Czyste Powietrze