Urząd Miejski w Przecławiu

Podsumowanie roku w jednostkach OSP
 • Start|
 • Podsumowanie roku w jednostkach OSP

Podsumowanie roku w jednostkach OSP

  Na terenie Gminy Przecław funkcjonuje 8 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym 4 należą do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. To właśnie oni swoimi siłami wspomagają zawodowych strażaków, przy czym często działają również samodzielnie.

  Nastał czas, kiedy podsumowujemy to, co wydarzyło się w roku ubiegłym. Należy uznać, że miniony rok 2022 był dla jednostek OSP rokiem trudnym i pracowitym. Rozpoczęliśmy go podjęciem z inicjatywy  Burmistrz Przecławia nowej uchwały nr XLIV/358/2022 Rady Miejskiej w Przecławiu z dnia 25.02.2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Przecław uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach. Kwota ekwiwalentu nie była zmieniana od ponad 10 lat.  Podwyższono stawki godzinowe ekwiwalentu dla druhów z 12 zł na 15 zł..

  Gratulujemy naszym  jednostkom pozyskania sprzętu ratowniczego i środków ochrony indywidualnej.  Mianem największego i najważniejszego nabytku można chyba określić zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuszymie, który dofinansowany został budżetu gminy kwotą
  554 080 zł. Całkowity koszt wozu to 979 080,00 zł. Natomiast samochód Renault, będący dotychczas w użytkowaniu OSP Tuszyma przekazany został na rzecz jednostki OSP Podole

  Gmina  Przecław udzieliła również dla jednostek OSP dotacje na:

  • realizację zadania pt.: „Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Kiełków celem zwiększenia potencjału technicznego” – 2 400.00zł
  • realizację zadania pt.: „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych” – 2 900.00zł
  • realizację zadania pt.: „Termomodernizacja budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Przecławiu” – 25 000.00zł
  • realizację zadania pt.: „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego” – 1 331.00 zł
  • realizację zadania pt.: „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego” – 1669.00zł
  • realizację zadania pt.: „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego” – 2 700.00zł

  Przypomnijmy także, że w ubiegłym roku miało miejsce ważne wydarzenie, jakim były uroczyste obchody Gminnego Dnia Strażaka połączonego  z Jubileuszem 100 – lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Łączkach Brzeskich. Uroczystość dofinansowana została kwotą 7 000.00zł z budżetu gminy. Poświęcony został też nowy sztandar ufundowany przez Gminę Przecław, jego koszt to 5 000,00 zł

  Należy również nadmienić, że Burmistrz Przecławia Renata Siembab była w ubiegłym roku organizatorem lub współorganizatorem następujących przedsięwzięć:

  • Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM” w Przecławiu – etap gminny
  • Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych kategorii: A i C ( seniorzy) oraz CTIF ( młodzieżowe ), które odbywały się w dniach 11 i 12 czerwca 2022 r.
  • Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych – Kat. CTIF ( młodzieżowe), które odbyły się w dniu 11 września 2022 r.

  Nasze jednostki jak zwykle chętnie przyłączyły się do różnorakich inicjatyw społecznych. Można tu wymienić chociażby:

  • Dystrybucję artykułów żywnościowych wśród osób najbardziej potrzebujących na terenie Gminy Przecław,
  • Organizację zbiórek dla uchodźców z Ukrainy,
  • Pomoc uchodźcom z Ukrainy na przejściu granicznym w Przemyślu.
  • Zbiórkę na leczenie i rehabilitację Filipka Biesia z Łączek Brzeskich

  W 2022 roku 54 strażaków z terenu Gminy Przecław otrzymało świadczenie ratownicze (dodatek emerytalny) przysługujące z tytułu wysługi lat w Ochotniczej Straży Pożarnej,

  Druhom i druhnom życzymy, aby ten rok był dla nich pomyślny oraz składamy wyrazy wdzięczności za gotowość do niesienia bezinteresownej pomocy mieszkańcom naszej gminy.

   


  Galeria zdjęć:

  • Podsumowanie roku w jednostkach OSP
  • Podsumowanie roku w jednostkach OSP
  • Podsumowanie roku w jednostkach OSP
  • Podsumowanie roku w jednostkach OSP
  • Podsumowanie roku w jednostkach OSP
  • Podsumowanie roku w jednostkach OSP
  • Podsumowanie roku w jednostkach OSP
  • Podsumowanie roku w jednostkach OSP
  • Podsumowanie roku w jednostkach OSP  Dodatek węglowy

  Deklaracja dostępności

  Kontakt z urzędem

  Urząd Miejski w Przecławiu

  ul. Kilińskiego 7

  39-320 Przecław


   Skrytki ePUAP:

  /umprzeclaw/skrytka

  /umprzeclaw/SkrytkaESP


  Tel.: 17 58 13 119
  Fax: 17 58 13 116

  Solidarni z Ukrainą

  Gmina Przecław

  Patronat Burmistrza
  Obsługa osób niepełnosprawnych
  Odnawialne Źródła Energii
  FUNDUSZ SOŁECKI
  Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
  Fundusz Dróg Samorządowych
  Program Czyste Powietrze