^
Jesteś tutaj: Strona główna / Pomoc samorządu dla przedsiębiorców

Pomoc samorządu dla przedsiębiorców

Data powstania: 2020-05-11 16:08
Data modyfikacji: 2020-05-11 16:10

W związku z trwającym stanem epidemii oraz ograniczeniem funkcjonowania określonych zakładów pracy (w tym m.in. działalności handlowej, hotelarskiej, turystycznej, gastronomicznej), Burmistrz Przecławia informuje, że jako gminny organ podatkowy ma możliwość udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych PODATNIKOM dotkniętych negatywnymi skutkami pandemii wirusa COVID-19.

 

O jakie rodzaje ulg podatkowych można wnioskować na podstawie art. 67a i art. 67b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. -Ordynacja podatkowa?

 

 

Jak wygląda procedura udzielenia wybranej ulgi?

 

 

Zastosowanie ulg dla przedsiębiorców (w ramach pomocy de minimis), ma na celu ograniczenie negatywnych skutków wynikających ze szczególnej sytuacji kryzysowej, w jakiej znalazły się firmy, których funkcjonowanie zostało zawieszone do odwołania. Każda sprawa będzie rozpatrywana indywidualnie.

 

Przedsiębiorcy, chcący wnioskować o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych powinni złożyć:

  • Wniosek o udzielenie ulgi podatkowej (przykładowy wzór wniosku -plik do pobrania)
  • Kserokopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie podatnik otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat

lub

Oświadczenie o uzyskaniu lub nieuzyskaniu pomocy de minimis w tym okresie (załącznik nr 1 -plik do pobrania)

  • Uproszczony formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis (załącznik nr 2 -plik do pobrania),
  • Kserokopię sprawozdań finansowych za okres 3 ostatnich lat obrotowych (np. bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie przychodów, rozchodów lub PIT-y),
  • Kserokopię bieżącej dokumentacji finansowej na koniec miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (min. za I kwartał 2020 r.) lub inne dokumenty obrazujące utratę płynności finansowej lub powoływane w uzasadnieniu wniosku zdarzenie,

Więcej szczegółowych informacji można znaleźć:

  • na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przecławiu przeclaw.org w głównym menu w zakładce PODATKI → „Ulgi podatkowe -COVID 19”, pod linkiem: www.przeclaw.org/ulgi-podatkowe-covid-19, lub
  • w załączonym dokumencie: Udzielenie ulg podatkowych w czasie pandemii wirusa COVID-19 -plik do pobrania

 

 
Autor: Knot-Krawczyk Monika
 
Ilość wyświetleń: 344


 

Pliki do pobrania:KAMERY ONLINE

Rynek w Przecławiu

Stadion Miejski w Przecławiu

Plac zabaw w Przecławiu