^
Jesteś tutaj: Strona główna / Pomoc żywnościowa dla mieszkańców gminy Przecław

Pomoc żywnościowa dla mieszkańców gminy Przecław

Data powstania: 2022-03-24 10:58
Data modyfikacji: 2022-03-24 10:59

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przecławiu uprzejmie informuje, że realizuje procedurę kwalifikowania mieszkańców gminy Przecław do pomocy żywnościowej z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, finansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym.

Niezmiennym celem kolejnej edycji Podprogramu PO PŻ 2014-2020  jest zapewnienie pomocy żywnościowej osobom najniżej uposażonym oraz zorganizowanie im uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących.

Pomoc żywnościowa dla mieszkańców gminy Przecław dystrybuowana będzie przez Bank Żywności w Tarnobrzegu do Lokalnej Organizacji Partnerskiej, którą na naszym terenie, na mocy umowy z dnia 17.03.2021 r.,  jest Ochotnicza Straż Pożarna w Przecławiu, dalej OSP. OSP przekaże żywność bezpośrednio do osób posiadających skierowania wydane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przecławiu, dalej MOPS . W związku z tym w celu uzyskania skierowania należy zgłaszać się do pracownika socjalnego MOPS właściwego do rejonu swego zamieszkania.

 KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

  1. Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób (350) znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie - których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.: 1 707,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1 320,00 zł dla osoby w rodzinie, stanowiąc systematyczne wsparcie.
  2. Sposób kwalifikacji:
  • Pracownicy socjalni MOPS Przecław, po dokonaniu stosownej weryfikacji w zakresie spełniania kryterium dostępu, będą wydawać osobom zgłaszającym się skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej. Natomiast do OSP Przecław przekazywać będą listy osób zakwalifikowanych do pomocy  w ramach PO PŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób.
  • OSP może też w swojej siedzibie przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem  przekazywane będą do pracowników socjalnych MOPS w celu weryfikacji i ewentualnego wystawienia skierowania.

Z powodu możliwości zakwalifikowania do pomocy ograniczonej liczby osób (350), oprócz wyjątkowo trudnej sytuacji osoby/rodziny decydować będzie kolejność zgłoszeń.

ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

  1. Pomoc żywnościowa będzie przekazywana osobom najbardziej potrzebującym, za pośrednictwem OSP Przecław w jego siedzibie przy ul. Zielonej 1, w formie paczek żywnościowych, w terminach o których osoby zakwalifikowane będą informowane w sposób zwyczajowo przyjęty (m.in. środki komunikacji elektronicznej, strona internetowa, tablica ogłoszeń).

Paczkę żywnościową  stanowić będzie kilka artykułów spożywczych  z różnych grup towarowych,  wydawanych jednorazowo  w ramach danego zestawu.

 

 
Autor: Knot-Krawczyk Monika
 
Ilość wyświetleń: 225 

Galeria zdjęć:


  • Pomoc żywnościowa dla mieszkańców gminy Przecław
  • Pomoc żywnościowa dla mieszkańców gminy PrzecławPytanie do Burmistrza

zdjęcie burmistrza przycisk odpowiedzi na pytania burmistarz


Tłumacz Migowy

Dodatek węglowy

Deklaracja dostępności

Kontakt z urzędem

Urząd Miejski w Przecławiu

ul. Kilińskiego 7

39-320 Przecław


 Skrytki ePUAP:

/umprzeclaw/skrytka

/umprzeclaw/SkrytkaESP


Tel.: 17 58 13 119
Fax: 17 58 13 116

Solidarni z Ukrainą

Goniec Przecławski

Unia Europejska

Gmina Przecław

Patronat Burmistrza
Obsługa osób niepełnosprawnych
Odnawialne Źródła Energii
FUNDUSZ SOŁECKI
Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
Fundusz Dróg Samorządowych
Projekty POPC

KAMERY ONLINE

Stadion Miejski w Przecławiu