Urząd Miejski w Przecławiu

Powraca obowiązek posiadania ważnych zaświadczeń o ukończeniu szkolenia w zakresie środków ochrony roślin oraz badania sprzętu do ich stosowania
 • Start|
 • Powraca obowiązek posiadania ważnych zaświadczeń o ukończeniu szkolenia w zakresie środków ochrony roślin oraz badania sprzętu do ich stosowania

Powraca obowiązek posiadania ważnych zaświadczeń o ukończeniu szkolenia w zakresie środków ochrony roślin oraz badania sprzętu do ich stosowania

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Rzeszowie informuje, że w dniu 15 marca br.weszła w życie ustawa o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 – 2027(Dz.U. 2023 poz. 412). Na mocy artykułu 145 tej ustawy, uchylony został art. 15zzzzy ust. 2 i 4 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych- który zwalniał producentów rolnych z obowiązku posiadania aktualnych szkoleń w zakresie środków ochrony roślin i aktualnych badań sprawności technicznej sprzętu do stosowania środków ochrony roślin.

  Artykuł 145 ww. ustawy o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 – 2027 wchodzi w życie 4 maja 2023 r.

  W związku z powyższym z dniem 4 maja 2023 r. powraca obowiązek wynikający z ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin:

  • posiadania szkoleń w zakresie środków ochrony roślin przez osoby:

  - dokonujące zbycia środków ochrony roślin;

  - nabywające środki ochrony roślin przeznaczone dla użytkowników profesjonalnych;

  - wykonujące zabiegi z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych;

  - świadczące usługi doradcze w zakresie realizacji wymagań integrowanej ochrony roślin

  oraz stosowania środków ochrony roślin.

  • posiadania aktualnych badań sprawności technicznej sprzętu do stosowania środków ochrony roślin.

  Osoby, które nie posiadają aktualnych szkoleń z zakresu środków ochrony roślin i aktualnych badań sprawności technicznej sprzętu do stosowania środków ochrony roślin powinny uzupełnić przedmiotowe wymagania

  do dnia 4 maja 2023 roku.Brak spełnienia po tym terminie ww. obowiązku może skutkować w przypadku kontroli nałożeniem sankcji karnych.

  Podkarpacki Wojewódzki Inspektor

  Ochrony Roślin i Nasiennictwa

  (-)

  Edyta Wilk


  Dodatek węglowy

  Deklaracja dostępności

  Kontakt z urzędem

  Urząd Miejski w Przecławiu

  ul. Kilińskiego 7

  39-320 Przecław


   Skrytki ePUAP:

  /umprzeclaw/skrytka

  /umprzeclaw/SkrytkaESP


  Tel.: 17 58 13 119
  Fax: 17 58 13 116

  Solidarni z Ukrainą

  Gmina Przecław

  Patronat Burmistrza
  Obsługa osób niepełnosprawnych
  Odnawialne Źródła Energii
  FUNDUSZ SOŁECKI
  Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
  Fundusz Dróg Samorządowych
  Program Czyste Powietrze