Urząd Miejski w Przecławiu

Powstaje miasteczko ruchu drogowego w Przecławiu!
 • Start|
 • Powstaje miasteczko ruchu drogowego w Przecławiu!

Powstaje miasteczko ruchu drogowego w Przecławiu!

  Burmistrz Renata Siembab podpisała 9 kwietnia 2024 r. przy kontrasygnacie zastępcy Skarbnika Danuty Kozioł umowę z firmą Grzegorz Tokarski z Rzeszowa na wykonanie zadania ”Miasteczko ruchu drogowego – etap pierwszy – wykonanie nawierzchni asfaltowej”.

  Zakres prac obejmuje wykonanie nawierzchni asfaltowej na boisku szkolnym o wymiarach 42m x 21m przy Szkole Podstawowej w Przecławiu (boisko na działkach nr ewid. 455 i nr ewid. 456).

  W ramach zadania wykonane zostaną następujące prace:

  • Oczyszczenie nawierzchni drogowych,
  • Skropienie nawierzchni drogowej emulsją szybkorozpadową,
  • Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa profilowa) - 4 cm,
  • Skropienie nawierzchni drogowej asfaltową kationową emulsją szybkorozpadową,
  • Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna) -3 cm,
  • Oznakowanie poziome farbą chlorokauczukową,

  Koszt realizacji inwestycji to 128 660,93 zł, w tym 100 000,00 zł w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Przecławia. Termin realizacji zadania: do dnia 31 lipca 2024 r.


  Galeria zdjęć:

  • Powstaje miasteczko ruchu drogowego w Przecławiu!  Dodatek węglowy

  Deklaracja dostępności

  Kontakt z urzędem

  Urząd Miejski w Przecławiu

  ul. Kilińskiego 7

  39-320 Przecław


   Skrytki ePUAP:

  /umprzeclaw/skrytka

  /umprzeclaw/SkrytkaESP


  Tel.: 17 58 13 119
  Fax: 17 58 13 116

  Solidarni z Ukrainą

  Gmina Przecław

  Patronat Burmistrza
  Obsługa osób niepełnosprawnych
  Odnawialne Źródła Energii
  FUNDUSZ SOŁECKI
  Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
  Fundusz Dróg Samorządowych
  Program Czyste Powietrze