Urząd Miejski w Przecławiu

Pozyskujemy środki na kolejne inwestycje
 • Start|
 • Pozyskujemy środki na kolejne inwestycje

Pozyskujemy środki na kolejne inwestycje

  W ramach  Programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 złożony został wniosek Priorytetu FEPK.02 Energia i środowisko, Działanie FEPK.02.06 Zrównoważona gospodarka wodno-ściekowa w zakresie zaopatrzenia w wodę wnioskiem jest „Budowa wolnostojącego zbiornika wyrównawczego w Przecławiu oraz uszczelnienie istniejących zbiorników wody uzdatnionej w Tuszymie, gmina Przecław”. Przedmiotem projektu jest budowa wolnostojącego zbiornika wyrównawczego o pojemności 150m3 wraz z budową zewnętrznych odcinków instalacji wodociągowej i budową przyłącza kanalizacji deszczowej i odcinka przyłącza wodociągowego na działce nr ewid. 139/5 w Przecławiu oraz uszczelnienie istniejących czterech zbiorników wody uzdatnionej w Stacji Uzdatniania Wody w Tuszymie poprzez wykonanie powłok natryskowych. Całkowity koszt planowanej inwestycji to 1 827 026,77 zł, z tego 1 498 161,96 zł to wnioskowane dofinansowanie. Wniosek  uzyskał pozytywną ocenę formalną i przeszedł do oceny merytorycznej.


  Galeria zdjęć:

  • Pozyskujemy środki na kolejne inwestycje
  • Pozyskujemy środki na kolejne inwestycje
  • Pozyskujemy środki na kolejne inwestycje  Dodatek węglowy

  Deklaracja dostępności

  Kontakt z urzędem

  Urząd Miejski w Przecławiu

  ul. Kilińskiego 7

  39-320 Przecław


   Skrytki ePUAP:

  /umprzeclaw/skrytka

  /umprzeclaw/SkrytkaESP


  Tel.: 17 58 13 119
  Fax: 17 58 13 116

  Solidarni z Ukrainą

  Gmina Przecław

  Patronat Burmistrza
  Obsługa osób niepełnosprawnych
  Odnawialne Źródła Energii
  FUNDUSZ SOŁECKI
  Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
  Fundusz Dróg Samorządowych
  Program Czyste Powietrze