^
Jesteś tutaj: Strona główna / Pozytywne zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przecław!

Pozytywne zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przecław!

Data powstania: 2020-12-18 14:02
Data modyfikacji: 2020-12-18 14:06

Szanowni mieszkańcy!

W dniu 18 grudnia 2020 r. podczas sesji Rady Miejskiej w Przecławiu na wniosek Burmistrza Przecławia p. Renaty Siembab podjęte zostały uchwały, mające istotny wpływ na sposób funkcjonowania gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi począwszy od dnia 1 stycznia 2021 r.:

  • Zwiększono częstotliwość odbioru frakcji „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE” z zabudowy jednorodzinnej nieruchomości zamieszkałych na raz w miesiącu. Frakcje „SZKŁO” i „MAKULATURA” odbierane będą bez zmian tj. raz na dwa miesiące.
  • Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte opony (z samochodów osobowych -w ramach obowiązujących limitów) odbierane będą raz w roku w formie „wystawek” zlokalizowanych przed lub w granicy nieruchomości zamieszkałych, domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno -wypoczynkowe (nie będzie odbioru odpadów z miejsc wyznaczonych w każdej z miejscowości)
  • Zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, posiadających przydomowe kompostowniki i kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne wzrasta do kwoty 4,00 zł od 1 mieszkańca na miesiąc. Dzięki czemu miesięczna stawka opłaty po uwzględnieniu zwolnienia wynosić będzie 19,50 zł od 1 mieszkańca.
  • Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla mieszkańców gminy Przecław zlokalizowany będzie pod adresem: Wolności 171, 39-300 Mielec. Zmieniają się również dni i godziny jego funkcjonowania: środy w godz. od 7:00 do 17:00 oraz w soboty w godz. od 7:00 do 14:00. Jednocześnie informujemy, że podjęto decyzję o rozpoczęciu inwestycji polegającej na budowie gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Przecław.

Przypominamy mieszkańcom również o obowiązku selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych, gdyż w przypadku braku jego przestrzegania obowiązywać będzie w dalszym ciągu podwyższona stawka opłaty w wysokości 47,00 zł od 1 mieszkańca za miesiąc.

Przypominamy o obowiązujących zasadach segregacji (ulotka w załączeniu).

Porównanie wykonywania usługi pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych Gminy Przecław w latach 2018 -2020 przedstawia załączona tabela.

Z kolei z pełnymi Analizami stanu gospodarki odpadami komunalnymi Gminy Przecław za poszczególne lata mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie internetowej w bloku: „Gospodarowanie odpadami komunalnymi” w zakładce: „Dokumenty do pobrania”.

 

 
Autor: Knot-Krawczyk Monika
 
Ilość wyświetleń: 1323 

Galeria zdjęć:


  • Sesja
  • Zasady segregacji odpadów


 

Pliki do pobrania:


Pytanie do Burmistrza

zdjęcie burmistrza przycisk odpowiedzi na pytania burmistarz


Deklaracja dostępności

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Kontakt z urzędem

Urząd Miejski w Przecławiu

ul. Kilińskiego 7

39-320 Przecław

 

Tel.: 17 58 13 119
Fax: 17 58 13 116

Koncert Noworoczny 2021

Goniec Przecławski

Unia Europejska

Gmina Przecław

Patronat Burmistrza
Obsługa osób niepełnosprawnych
Odnawialne Źródła Energii
FUNDUSZ SOŁECKI
Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
Fundusz Dróg Samorządowych

KAMERY ONLINE

Stadion Miejski w Przecławiu