^
Jesteś tutaj: Strona główna / Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Data powstania: 2020-01-16 14:59
Data modyfikacji: 2020-01-16 14:59

Celem kolejnej edycji Podprogramu PO PŻ 2014-2020 realizowanego w gminie Przecław  jest zapewnienie osobom najniżej uposażonym pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie od stycznia 2020 do czerwca 2020.

Pomoc żywnościowa dla mieszkańców gminy Przecław dystrybuowana jest przez Bank Żywności w Tarnobrzegu do Lokalnej Organizacji Partnerskiej, którą na naszym terenie jest Ochotnicza Straż Pożarna w Przecławiu, dalej OSP. OSP przekazuje żywność bezpośrednio do osób posiadających skierowania wydawane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przecławiu, dalej MOPS . 

 KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

  1. Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób (350) znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie - których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.: 1 402,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1 056 zł dla osoby w rodzinie, stanowiąc systematyczne wsparcie.
  2. Sposób kwalifikacji:
  • Pracownicy socjalni MOPS Przecław, po dokonane weryfikacji, będą wydawać osobom zgłaszającym się skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej  i do OSP Przecław przekazywać będą również listy osób zakwalifikowanych do pomocy  z PO PŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób.
  • OSP może też w swojej siedzibie przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem  przekazywane będą do pracowników socjalnych MOPS w celu weryfikacji i ewentualnego wystawienia skierowania.
  • OSP może samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału  w PO PŻ na podstawie podpisanego oświadczenia  .

Z powodu możliwości zakwalifikowania do pomocy ograniczonej liczby osób (350), oprócz wyjątkowo trudnej sytuacji osoby/rodziny decydować będzie kolejność zgłoszeń.

ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

  1. Pomoc żywnościowa będzie przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem OSP Przecław w formie paczek żywnościowych, w terminach o których osoby zakwalifikowane będą informowane w sposób zwyczajowo przyjęty (m.in. środki komunikacji elektronicznej).
  2. Paczka żywnościowa  to minimum kilka tj. składająca się z co najmniej  trzech artykułów spożywczych  z różnych grup towarowych  wydawanych jednorazowo  a wchodzących  skład zestawu.
 
Autor: Darłak Dariusz
 
Ilość wyświetleń: 551Pytanie do Burmistrza

zdjęcie burmistrza przycisk odpowiedzi na pytania burmistarz


Budżet Obywatelski

Spis rolny 2020

Kontakt z urzędem

Urząd Miejski w Przecławiu

ul. Kilińskiego 7

39-320 Przecław

 

Tel.: 17 58 13 119
Fax: 17 58 13 116

Goniec Przecławski

Unia Europejska

Gmina Przecław

Patronat Burmistrza
Obsługa osób niepełnosprawnych
Odnawialne Źródła Energii
Projekt PSeAP
FUNDUSZ SOŁECKI
Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
Fundusz Dróg Samorządowych

KAMERY ONLINE

Stadion Miejski w Przecławiu