Urząd Miejski w Przecławiu

Program „Rodzina 500+”
 • Start|
 • Program „Rodzina 500+”

Program „Rodzina 500+”

  Wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego w ramach programu „Rodzina 500+”, na nowy okres świadczeniowy, można składać drogą elektroniczną począwszy od 01.07.2019 r. za pomocą bankowości elektronicznej lub systemu teleinformacyjnego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny –www.empatia.mrpips.gov.pl.

  Natomiast od 1 sierpnia 2019 r. wnioski przyjmowane będą również w formie tradycyjnej (papierowej) w siedzibie MOPS Przecław, ul. Kilińskiego 7 pokój nr 3 w godzinach pracy Ośrodka, tj.:

  Poniedziałek od 7:30 do 16:30,
  Wtorek – Czwartek od 7:30 do 15:30,

  Piątek od 7:30 do 14:30.

  W przypadku wniosków wraz z wymaganymi dokumentami złożonych:

  -  do dnia 31 sierpnia 2019 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłata nastąpi do dnia 31 października 2019 r.,

  - w okresie od dnia 1 września 2019 r. do dnia 30 września 2019 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata nastąpi do dnia 30 listopada 2019 r.,

  - w okresie od dnia 1 października 2019 r. do dnia 31 października 2019 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata nastąpi do dnia 31 grudnia 2019 r.,

  - w okresie od dnia 1 listopada 2019 r. do dnia 30 listopada 2019 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata nastąpi do dnia 31 stycznia 2020 r.,

  - w okresie od dnia 1 grudnia 2019 r. do dnia 31 stycznia 2020 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata nastąpi do dnia 29 lutego 2020 r.

  WAŻNE

  W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w okresie od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 30 września 2019 r., prawo do świadczenia wychowawczego na podstawie tego wniosku ustala się, począwszy od dnia 1 lipca 2019 r., o ile prawo do świadczenia wychowawczego w okresie, na który jest ustalane, nie jest przyznane.

  Prawo do świadczenia wychowawczego, w przypadku wniosków złożonych w okresie od 01 października do 31 stycznia, ustala się, począwszy od dnia 1 października 2019 r.

  Informacja o ustaleniu prawa do świadczenia zostanie przekazana drogą elektroniczną na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty e-mail.

  Złożenie wniosku drogą elektroniczną w istotny sposób przyspiesza proces ustalenia prawa do świadczenia i jego wypłatę.

  W celu usprawnienia obsługi w momencie składania wniosku należy podać aktualny adres poczty e-mail oraz numer rachunku bankowego.

   

  MATERIAŁY INFORMACYJNO-PROMOCYJNE


  500+

  Wsparcie dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów

  Informator 500+

  Od 1 lipca 2019 Rodzina 500+ na każde dziecko!

  Podręcznik 500+

  Rodzina Praca Seniorzy Integracja

   

   

   


  Dodatek węglowy

  Deklaracja dostępności

  Kontakt z urzędem

  Urząd Miejski w Przecławiu

  ul. Kilińskiego 7

  39-320 Przecław


   Skrytki ePUAP:

  /umprzeclaw/skrytka

  /umprzeclaw/SkrytkaESP


  Tel.: 17 58 13 119
  Fax: 17 58 13 116

  Solidarni z Ukrainą

  Gmina Przecław

  Patronat Burmistrza
  Obsługa osób niepełnosprawnych
  Odnawialne Źródła Energii
  FUNDUSZ SOŁECKI
  Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
  Fundusz Dróg Samorządowych
  Program Czyste Powietrze