Urząd Miejski w Przecławiu

Przebudowa drogi w Wylowie
 • Start|
 • Przebudowa drogi w Wylowie

Przebudowa drogi w Wylowie

  „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

  Operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”  pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej nr L000013 w miejscowości Wylów, gmina Przecław” mająca na celu: Poprawę infrastruktury drogowej w miejscowości Wylów, gmina Przecław poprzez przebudowę drogi wewnętrznej nr L000013

   współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”

   Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

  Przewidywane wyniki operacji: przebudowane 1,585 km drogi


  Gmina Przecław 05.09.2023r. podpisała umowę o przyznaniu pomocy dla operacji: „Przebudowa drogi wewnętrznej nr L000013 w miejscowości Wylów, gmina Przecław”.

  W ramach zadania Gminie Przecław została przyznana pomoc w wysokości 1 153 434,00 zł (słownie złotych: milion sto pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta trzydzieści cztery złote zero groszy 00/100).

  W wyniku realizacji operacji zaplanowano do osiągnięcia cel: Poprawa infrastruktury drogowej w miejscowości Wylów, gmina Przecław poprzez przebudowę drogi wewnętrznej nr L000013.


  Dodatek węglowy

  Deklaracja dostępności

  Kontakt z urzędem

  Urząd Miejski w Przecławiu

  ul. Kilińskiego 7

  39-320 Przecław


   Skrytki ePUAP:

  /umprzeclaw/skrytka

  /umprzeclaw/SkrytkaESP


  Tel.: 17 58 13 119
  Fax: 17 58 13 116

  Solidarni z Ukrainą

  Gmina Przecław

  Patronat Burmistrza
  Obsługa osób niepełnosprawnych
  Odnawialne Źródła Energii
  FUNDUSZ SOŁECKI
  Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
  Fundusz Dróg Samorządowych
  Program Czyste Powietrze