^
Jesteś tutaj: Strona główna / Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Tuszymie- opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Tuszymie- opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

Data powstania: 2021-11-30 14:02
Data modyfikacji: 2021-11-30 14:03

Burmistrz Przecławia Renata Siembab przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Krystyny Kotuli podpisały w dniu 26.11.2021 r. umowę  z Pracownią Architektoniczną „EFEKT” mgr inż. arch. Michał Lewandowski z siedzibą w Rzeszowie, na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych umożliwiających realizacje inwestycji – prawomocnego pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania „Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Tuszymie”.

W ramach zadania ma zostać zaprojektowane:

  1. Dostosowanie budynku szkoły do istniejących warunków (pożarowych – m.in. oświetlenie, oświetlenie ewakuacyjne, instalacja hydrantowa, jak i sanitarna). Odświeżenie budynku – remont korytarzy, klas lekcyjnych i pomieszczeń w szkole (remont podłóg, ścian, sufitów, poprawa elewacji, wykonanie niezbędnego remontu instalacji c.o. (budynek przedszkola ma mieć oddzielne zasilanie od budynku szkoły podstawowej), wod.-kan., elektrycznej, gazowej wewnętrznej, teletechnicznej), przebudowa dachu.
  2. W istniejącej części przedszkolnej – gdzie znajduje się kuchnia i jadalnia- zaprojektowanie o większą jadalnię, tak aby wszystkie dzieci które uczęszczają do szkoły podstawowej i przedszkola zmieściły się i mogły korzystać z jadalni zgodnie ze schematem.
  3. Rozbudowa szkoły o nowe klasy lekcyjne. Rozbudowa ma być dwukondygnacyjna, ma być w niej winda, która spowodowuje zwiększenie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami (winda ma spowodować że będzie można się dostać na poziom I piętra starej szkoły podstawowej). Rozbudowa ma obejmować utworzenie min. 8 sal lekcyjnych, bibliotekę, łazienki na piętrze
    i parterze, pomieszczenia szatni, klatki schodowe wraz z windą pomieszczenia techniczne i pomieszczenia administracyjne niezbędne do funkcjonowania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tuszymie.
  4. Przełożenie sieci, które będą kolidować z projektowaną rozbudową, szkoły oraz przeprojektowanie placu zabaw.

Przedmiot umowy będzie zrealizowany do dnia 30.09.2022 r . Wartość umowy wynosi 118 000,00 zł brutto.

 
Autor: Piecuch Sabina
 
Ilość wyświetleń: 109 

Galeria zdjęć:


  • Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Tuszymie- opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej.Pytanie do Burmistrza

zdjęcie burmistrza przycisk odpowiedzi na pytania burmistarz


Deklaracja dostępności

Kontakt z urzędem

Urząd Miejski w Przecławiu

ul. Kilińskiego 7

39-320 Przecław

 

Tel.: 17 58 13 119
Fax: 17 58 13 116

Koncert Noworoczny 2021

Goniec Przecławski


Unia Europejska

Gmina Przecław

Patronat Burmistrza
Obsługa osób niepełnosprawnych
Odnawialne Źródła Energii
FUNDUSZ SOŁECKI
Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
Fundusz Dróg Samorządowych

KAMERY ONLINE

Stadion Miejski w Przecławiu