^
Jesteś tutaj: Strona główna / Przypominamy - Uchwała antysmogowa w Województwie Podkarpackim

Przypominamy - Uchwała antysmogowa w Województwie Podkarpackim

Data powstania: 2021-01-21 08:56
Data modyfikacji: 2021-01-21 09:12

Na prośbę mieszkańców naszej gminy publikujemy w skrócie ogólne, najważniejsze zapisy uchwały antysmogowej dla Województwa Podkarpackiego. W naszym województwie uchwała antysmogowa została podjęta 23 kwietnia 2018 r. Na mocy tej uchwały wprowadzone zostały następujące regulacje:

 1. Zakaz spalania niskiej jakości paliwa od 1 czerwca 2018 r.:
  • węgla brunatnego,
  • mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,
  • paliw o uziarnieniu poniżej 5mm i zawartości popiołu powyżej 12%,
  • biomasy o wilgotności powyżej 20%
 2. Od 1 czerwca 2018 r. zakaz instalowania kotłów poniżej 5. klasy.
 3. Możliwość eksploatacji kotłów nieposiadających żadnych norm emisji (PN-EN 303-5:2012) tylko do 1 stycznia 2022 r.
 4. Zakaz eksploatacji kotłów klasy 3. i 4. (oraz niższych) od 1 stycznia 2028 r.

Film informacyjny dostępny na stronie internetowej: rzeszow.tvp.pl

Rodzaje instalacji, dla których wprowadza się ograniczenia w zakresie ich eksploatacji to instalacje, w których następuje spalanie paliw stałych w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne w szczególności kocioł, kominek i piec, jeżeli:

 1. dostarczają ciepło do systemu centralnego ogrzewania lub,
 2. wydzielają ciepło lub,
 3. wydzielają ciepło i przenoszą je do innego nośnika.

W przypadku ww. instalacji dopuszcza się wyłącznie eksploatację tych, które spełniają minimum standard emisyjny zgodny z 5 klasą pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe. Zatem wolno instalować już tylko kotły spełniające normę emisyjną 5 klasy.

Uchwała wchodząc w życie wskazała jednocześnie terminy wymiany kotłów i pieców w Województwie Podkarpackim, które zostały zakupione przed 1 czerwca 2018r., i na dzień dzisiejszy nie spełniają standardów  zgodnych z 5 klasą  pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń: Terminy wymiany kotłów:

 • do 1 stycznia 2022 r. dla kotłów eksploatowanych ponad 10 lat od daty produkcji lub nieposiadających tabliczki znamionowej,  
 • do 1 stycznia 2024 r. dla kotłów eksploatowanych od 5 do 10 lat od daty produkcji,
 • do 1 stycznia 2026 r. mieszkańcy województwa będą musieli pozbyć się kotłów eksploatowanych do 5 lat od daty produkcji,
 • dopiero od 1 stycznia 2028 r. nie będzie można użytkować kotłów spełniających wymogi emisyjne klas 3. i 4. normy PN-EN 303-5:2012.
   

Z całą treścią ww. uchwały antysmogowej można zapoznać się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego (dokument PDF).

W związku z zamiarem przystąpienia do inicjatywy programowej Starosty Powiatu Mieleckiego w zakresie dofinansowania likwidacji niskosprawnych i wyeksploatowanych kotłów, zwracamy się z prośbą o wypełnienie załączonej poniżej ankiety, którą w wersji papierowej z kopertą zwrotną Państwo otrzymacie. Wypełnioną ankietę można w dowolny sposób przekazać do Urzędu Miejskiego w Przecławiu ul. Kilińskiego 7, 39-320 Przecław (wrzucić do skrzynki podawczej w Urzędzie Miejskim w Przecławiu, przekazać właściwemu miejscowo sołtysowi, radnemu lub gońcowi Urzędu Miejskiego w Przecławiu, w terminie najpóźniej do końca marca 2021r.

 

 
Autor: Knot-Krawczyk Monika
 
Ilość wyświetleń: 589 

Galeria zdjęć:


 • Smog i dym nad budynkami


 

Pliki do pobrania:


Pytanie do Burmistrza

zdjęcie burmistrza przycisk odpowiedzi na pytania burmistarz


Deklaracja dostępności

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Kontakt z urzędem

Urząd Miejski w Przecławiu

ul. Kilińskiego 7

39-320 Przecław

 

Tel.: 17 58 13 119
Fax: 17 58 13 116

Koncert Noworoczny 2021

Goniec Przecławski

Unia Europejska

Gmina Przecław

Patronat Burmistrza
Obsługa osób niepełnosprawnych
Odnawialne Źródła Energii
FUNDUSZ SOŁECKI
Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
Fundusz Dróg Samorządowych

KAMERY ONLINE

Stadion Miejski w Przecławiu