Urząd Miejski w Przecławiu

Pytania w związku ze zmianą firmy odbierającej odpady
 • Start|
 • Pytania w związku ze zmianą firmy odbierającej odpady

Pytania w związku ze zmianą firmy odbierającej odpady

  Formularz:


  Osoba: Anna Biały Bór

  Temat: Pytania w związku ze zmianą firmy odbierającej odpady

  Pytanie: Mam pytania w związku ze zmianą firmy odbierającej odpady: 1. Jak wiadomo PSZOK w Tuszymie nalezy do firmy Dezako. Czy od stycznia 2021 roku dalej będzie on dostępny dla mieszkańców gminy Przecław ? 2. Pozostały nam worki (do segregowania) z logo firmy Dezako. Czy będą one odbierane przez MPGK Mielec, która jest znana z tego że w innych gminach podchodzi do tego bardzo rygorystycznie (nie odbiera worków bez swojego logo), czy też dostaniemy nowe worki ? 3. Do tej pory odpady typu papier tektura nie musiały być pakowane w niebieskie worki, wystarczyło je wystawić np. w pudełku. Czy MPGK będzie odbierać tak przygotowane odpady ? 4. Do tej pory również można było wystawiać plastik w innych workach niż kolor żółty (byle zawierały tylko plastik) a nawet duże plastikowe przedmioty np. wanienka, plastikowe wiadra itd. nie zapakowane w worki. Czy dalej tak będzie można robić ? Myślę, że wielu mieszkańców będzie zainteresowana odpowiedziami na te pytania.


   Odpowiedź:


  Szanowna Pani Anno,

  W związku ze zmianą wykonawcy usługi pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Przecław w 2021 r.” zmianie ulegnie również lokalizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia Wykonawca usługi zobowiązany jest do zorganizowania co najmniej jednego PSZOK-u na terenie gminy Przecław, bądź w odległości do 30 km od jej granic. Tym samym główny PSZOK zlokalizowany zostanie pod adresem: ul. Wolności 171, 39-300 Mielec. Jednocześnie zaznaczyć należy, że planowane jest utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Przecław. Obecnie rozpoczęto prace związane z ustaleniem jego lokalizacji.

  Odpady selektywne w dalszym ciągu mogą Państwo gromadzić w workach z logotypem firmy DEZAKO Sp. z o. o. i będą one odebrane przez nowego Wykonawcę zgodnie z nowym harmonogramem odbioru, który Państwo otrzymają. Z kolei pojemniki przeznaczone na odpady zmieszane oraz komplet nowych worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć właścicielom nieruchomości zamieszkałych nie później niż do dnia 11.01.2021 r.

  Odpowiadając na Pani trzecie i czwarte pytanie wskazać należy, że prawo miejscowe w jasny sposób wskazywało i nadal niezmiennie wskazuje w jaki sposób wystawiać należy selektywne odpady komunalne. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Przecław określa rodzaje i minimalne pojemności urządzeń przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych położonych na terenie nieruchomości gminy Przecław, tj. worków, pojemników i kontenerów. Urządzenia przeznaczone do zbierania odpadów w sposób selektywny winny być oznaczone odpowiednią kolorystyką i nadrukiem informującym o rodzaju gromadzonych odpadów, w taki sposób, że:

  1) odpady z papieru, w tym tektury i odpady opakowaniowe z papieru oraz tektury, zbiera się w pojemnikach i workach koloru NIEBIESKIEGO oznaczonych napisem „PAPIER”,

  2) odpady ze szkła (bezbarwnego i kolorowego), w tym odpady opakowaniowe ze szkła, zbiera się w pojemnikach i workach koloru ZIELONEGO oznaczonych napisem „SZKŁO”,

  3) odpady i odpady opakowaniowe z metali, tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych zbiera się w pojemnikach i workach koloru ŻÓŁTEGO, oznaczonych napisem „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE”,

  4) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów zbiera się w pojemnikach i workach koloru BRĄZOWEGO, oznaczonych napisem „BIO”, za wyjątkiem określonym w §7 ust. 1 i 2 niniejszego regulaminu.

  Zmieszane odpady komunalne należy gromadzić w przystosowanych do tego celu pojemnikach lub CZARNYCH workach.

  Urządzenia przeznaczone do gromadzenia odpadów komunalnych winny zapewniać ich zabezpieczenie przed pogorszeniem jakości zbieranej frakcji odpadów dla przyszłych procesów ich przetwarzania i odzysku, w taki sposób, że:

  1) worki winny być wykonane z folii o grubości dostosowanej do rodzaju i ilości odpadów, wykluczającej rozerwanie się worka,

  2) wystawione do odbioru worki winny być szczelne i zawiązane,

  3) pojemniki i kontenery winny spełniać wymogi techniczne oraz być przystosowane do mechanicznego wyładunku zawartości pojemnika przez urządzenia zainstalowane na sprzęcie służącym do ich odbioru.

  Tym samym opisany przez Panią sposób wystawiania selektywnych odpadów komunalnych nie odpowiada przedstawionym powyżej zapisom. Zaznaczyć należy, że zarówno właściciele nieruchomości zamieszkałych, jak i Wykonawca usługi są zobowiązani do ich przestrzegania.

  Z poważaniem

                                                                                      

  Sporządził: Renata Ozimek

  Dyrektor Wydziały Finansowo-Podatkowego


  Dodatek węglowy

  Deklaracja dostępności

  Kontakt z urzędem

  Urząd Miejski w Przecławiu

  ul. Kilińskiego 7

  39-320 Przecław


   Skrytki ePUAP:

  /umprzeclaw/skrytka

  /umprzeclaw/SkrytkaESP


  Tel.: 17 58 13 119
  Fax: 17 58 13 116

  Solidarni z Ukrainą

  Gmina Przecław

  Patronat Burmistrza
  Obsługa osób niepełnosprawnych
  Odnawialne Źródła Energii
  FUNDUSZ SOŁECKI
  Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
  Fundusz Dróg Samorządowych
  Program Czyste Powietrze