^
Jesteś tutaj: Strona główna / Raport o stanie gminy Przecław za rok 2020

Raport o stanie gminy Przecław za rok 2020

Data powstania: 2021-05-31 15:13
Data modyfikacji: 2021-05-31 15:14

Począwszy od 2019 roku Burmistrz Przecławia co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Miejskiej raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Miejskiej. Rada Miejska rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia Burmistrzowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę, w której głos zabierają radni bez ograniczeń czasowych oraz mieszkańcy gminy.      


W związku z powyższym informujemy, że mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Przecławiu. Zgodnie z ust. 8 art. 28 aa ustawy
o samorządzie gminnym, zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że Rada postanowi o zwiększeniu tej liczby. 

    
Debata nad „Raportem o stanie gminy Przecław za rok 2020” będzie miała miejsce podczas XXXVI sesji Rady Miejskiej w Przecławiu, wstępnie termin sesji zaplanowany jest na 24 czerwca 2021 r. ( tj. czwartek).  W związku z powyższym wypełnione zgłoszenie do zabrania głosu w debacie nad raportem należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Przecławiu w dniach i godzinach urzędowania lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Przecławiu, ul. Kilińskiego 7, 39-320 Przecław, do dnia 23 czerwca 2021 r.  (środa). Formularz zgłoszenia do zabrania głosu
w debacie stanowi załącznik do niniejszej informacji oraz jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Przecław www.bipgminaprzeclaw.pl,  w zakładce Rada Miejska w Przecławiu - Raport o stanie gminy Przecław za 2020 r. Formularz zgłoszenia do debaty dostępny jest poniżej, a  także  na stanowisku ds. obsługi Rady Miejskiej w Przecławiu w pokoju nr 19- Urzędu Miejskiego w Przecławiu.

 

Raport o stanie gminy Przecław za rok 2020

 
Autor: Darłak Dariusz
 
Ilość wyświetleń: 108Pytanie do Burmistrza

zdjęcie burmistrza przycisk odpowiedzi na pytania burmistarz


Deklaracja dostępności

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Kontakt z urzędem

Urząd Miejski w Przecławiu

ul. Kilińskiego 7

39-320 Przecław

 

Tel.: 17 58 13 119
Fax: 17 58 13 116

Koncert Noworoczny 2021

Goniec Przecławski

Unia Europejska

Gmina Przecław

Patronat Burmistrza
Obsługa osób niepełnosprawnych
Odnawialne Źródła Energii
FUNDUSZ SOŁECKI
Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
Fundusz Dróg Samorządowych

KAMERY ONLINE

Stadion Miejski w Przecławiu