^
Jesteś tutaj: Strona główna / Raport o stanie gminy Przecław za rok 2021

Raport o stanie gminy Przecław za rok 2021

Data powstania: 2022-05-30 14:49
Data modyfikacji: 2022-05-30 14:49

Począwszy od 2019 roku Burmistrz Przecławia co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Miejskiej raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk oraz programów i strategii, a także uchwał Rady Miejskiej. Rada Miejska rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia Burmistrzowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę, w której głos zabierają radni bez ograniczeń czasowych oraz mieszkańcy gminy.     

W związku z powyższym informujemy, że mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Przecławiu. Zgodnie z ust. 8 art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym, zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że Rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.  

Debata nad „Raportem o stanie gminy Przecław za rok 2021” będzie miała miejsce podczas XLVII sesji Rady Miejskiej w Przecławiu,  termin sesji zaplanowany jest na 27 czerwca 2022 r. ( tj. poniedziałek) W związku z powyższym wypełnione zgłoszenie do zabrania głosu w debacie nad raportem należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Przecławiu w dniach i godzinach urzędowania lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Przecławiu, ul. Kilińskiego 7, 39-320 Przecław, do dnia 24 czerwca 2022 r.  (piątek). Formularz zgłoszenia do zabrania głosu w debacie stanowi załącznik do niniejszej informacji oraz jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Przecław www.bipgminaprzeclaw.pl,  w zakładce Rada Miejska w Przecławiu - Raport o stanie gminy Przecław za 2021 r. Formularz zgłoszenia do debaty dostępny jest poniżej, a  także  na stanowisku ds. obsługi Rady Miejskiej w Przecławiu w pokoju nr 19- Urzędu Miejskiego w Przecławiu.

 
Autor: Piecuch Sabina
 
Ilość wyświetleń: 234 

Galeria zdjęć:


  • Raport o stanie gminy Przecław za rok 2021Pytanie do Burmistrza

zdjęcie burmistrza przycisk odpowiedzi na pytania burmistarz


Deklaracja dostępności

Kontakt z urzędem

Urząd Miejski w Przecławiu

ul. Kilińskiego 7

39-320 Przecław

 

Tel.: 17 58 13 119
Fax: 17 58 13 116

Solidarni z Ukrainą

Goniec Przecławski


Unia Europejska

Gmina Przecław

Patronat Burmistrza
Obsługa osób niepełnosprawnych
Odnawialne Źródła Energii
FUNDUSZ SOŁECKI
Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
Fundusz Dróg Samorządowych
Projekty POPC

KAMERY ONLINE

Stadion Miejski w Przecławiu