^
Jesteś tutaj: Strona główna / Realizacja OZE na terenie Gminy Przecław

Realizacja OZE na terenie Gminy Przecław

Data powstania: 2018-06-05 10:30
Data modyfikacji: 2018-06-05 10:30

Gmina Przecław pozyskała środki finansowe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 3 „Czysta energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na zadanie pn. „Odnawialne źródła energii w Gminach Przecław i Radomyśl Wielki”.

Projekt jest realizowany w partnerstwie z Gminą Radomyśl Wielki. Gmina Przecław jest LIDEREM.

 

Główny cel strategiczny to „Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza na terenie Gmin Przecław i Radomyśl Wielki poprzez montaż na 642 obiektach mieszkalnych do końca 2020 roku 926 szt. nowoczesnych instalacji OZE o łącznej mocy zainstalowanej 4,87MW”.

Postawiony cel strategiczny będzie realizowany za pomocą wyznaczonych celów szczegółowych: - zwiększenie od 2019r. wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez montaż w Gminach Przecław i Radomyśl Wielki 926 szt. instalacji OZE;

- zmniejszenie od 2020 r. w Gminach Przecław i Radomyśl Wielki emisji CO2 do atmosfery w wysokości 2 111,20 t CO2/rok;

- zwiększenie wykorzystania od 2020 r. energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w Gminach Przecław i Radomyśl Wielki w wyniku produkcji energii cieplnej
z zamontowanych instalacji OZE w wysokości 3 682,33 MWht/rok

- zwiększenie wykorzystania od 2020 r. energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w gminie Przecław i Radomyśl Wielki w wyniku produkcji energii elektrycznej z zamontowanych instalacji OZE w wysokości 1 393,52 MWhe/rok.

 

Zakres rzeczowy projektu obejmuje: 377 szt. instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych, 245 szt. kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych, 89 szt. kotłów na biomasę w budynkach mieszkalnych i 215 szt. pomp ciepła na budynkach mieszkalnych.

Planowany termin zakończenia realizacji zadania to 30 czerwca 2019r.

Całkowita wartość projektu: 12 848 404,48 

Wydatki kwalifikowane Projektu  wynoszą: 11 765 640,00 zł 

Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 
9 999 617,43 zł (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych dwadzieścia siedem groszy) i stanowi nie więcej niż 84,99% .

 W chwili obecnej trwają prace nad przygotowaniem procedury przetargowej mającej na celu wyłonienie wykonawcy zadania.

 
Autor: Darłak Dariusz
 
Ilość wyświetleń: 1521Pytanie do Burmistrza

zdjęcie burmistrza przycisk odpowiedzi na pytania burmistarz


Tłumacz Migowy

Dodatek węglowy

Deklaracja dostępności

Kontakt z urzędem

Urząd Miejski w Przecławiu

ul. Kilińskiego 7

39-320 Przecław


 Skrytki ePUAP:

/umprzeclaw/skrytka

/umprzeclaw/SkrytkaESP


Tel.: 17 58 13 119
Fax: 17 58 13 116

Solidarni z Ukrainą

Goniec Przecławski

Unia Europejska

Gmina Przecław

Patronat Burmistrza
Obsługa osób niepełnosprawnych
Odnawialne Źródła Energii
FUNDUSZ SOŁECKI
Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
Fundusz Dróg Samorządowych
Projekty POPC

KAMERY ONLINE

Stadion Miejski w Przecławiu