^
Jesteś tutaj: Strona główna / REKRUTACJA DO PROJEKTU „Młode kadry podkarpacia – II edycja” 19 grudzień 2019 r. – 8 styczeń 2020 r. (Ścieżka A)

REKRUTACJA DO PROJEKTU „Młode kadry podkarpacia – II edycja” 19 grudzień 2019 r. – 8 styczeń 2020 r. (Ścieżka A)

Data powstania: 2019-12-11 15:07
Data modyfikacji: 2019-12-11 15:07

Tarnobrzeska  Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  informuje o rozpoczęciu rekrutacji do projektu „Młode kadry podkarpacia – II edycja” współfinansowanego ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt kierujemy do osób fizycznych w wieku 15-29 lat  w tym osób  z niepełnosprawnościami, zamieszkujących na terenie województwa podkarpackiego  (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), pozostających bez pracy tzn. biernych zawodowo (nieposzukujących pracy) niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy,  nie uczestniczących w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na terenie województwa podkarpackiego – wsparcie w ramach Ścieżki A.

 Do projektu szczególnie zapraszamy osoby niskowykwalifikowane (ISCED 3), kobiety oraz osoby z niepełnosprawnościami.

 W projekcie w ramach „Ścieżki A” oferujemy m.in.:

  • bezpłatne wsparcie szkoleniowo-doradcze,
  • wsparcie finansowe w formie stawki jednostkowej (dotacji) 23 050,00 PLN,
  • finansowe wsparcie pomostowe w wysokości 800 PLN/m-c przez 12 m-cy.

Informujemy, że dokumenty rekrutacyjne do projektu można składać w trakcje trwania rekrutacji od 19 grudnia 2019 r. do 8 stycznia 2020 r. w:

  • Biurze Projektu mieszczącym się w siedzibie Tarnobrzeskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Tarnobrzegu przy ul. M. Dąbrowskiej 15 pok. 208  od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30,

oraz w Punkcie rekrutacyjnym:

  • Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Szopena 51, pok. 107, 35-959 Rzeszów od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.

Aktualne dokumenty rekrutacyjne i szczegółowe informacje dostępne są w Biurze Projektu i na stronie internetowej www.mlodekadrypodkarpacia.pl                                                                                                                

Celem głównym projektu jest wzrost zdolności do zatrudnienia u 136 osób (81K, 55M), w wieku 15-29 lat pozostających bez zatrudnienia (wyłącznie osoby bierne zawodowo), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. Młodzież NEET) zamieszkujących na terenie województwa podkarpackiego oraz utworzenie 30 nowych miejsc pracy do 31.08.2021 r.

 Dofinansowanie projektu z UE: 2 301 998,01 zł

Skontaktuj się z Biurem Projektu:

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

M. Dąbrowskiej 15, 39-400 Tarnobrzeg

Tel. 533 399 356 lub 533 399 366

 
Autor: Darłak Dariusz
 
Ilość wyświetleń: 277 

Galeria zdjęć:


  • REKRUTACJA DO PROJEKTU Młode kadry podkarpacia – II edycja 19 grudzień 2019 r. – 8 styczeń 2020 r. (Ścieżka A)Pytanie do Burmistrza

zdjęcie burmistrza przycisk odpowiedzi na pytania burmistarz


Kontakt z urzędem

Urząd Miejski w Przecławiu

ul. Kilińskiego 7

39-320 Przecław

 

Tel.: 17 58 13 119
Fax: 17 58 13 116

Goniec Przecławski

Unia Europejska

Gmina Przecław

Patronat Burmistrza
Obsługa osób niepełnosprawnych
Odnawialne Źródła Energii
Projekt PSeAP
FUNDUSZ SOŁECKI
Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
Fundusz Dróg Samorządowych

KAMERY ONLINE

Rynek w Przecławiu

Stadion Miejski w Przecławiu

Plac zabaw w Przecławiu