^
Jesteś tutaj: Strona główna / Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku przedszkola w Rzemieniu

Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku przedszkola w Rzemieniu

Data powstania: 2016-08-19 11:11
Data modyfikacji: 2016-08-19 11:11

 

Gmina Przecław pozyskała środki finansowe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VI „Spójność przestrzenna i społeczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na zadanie pn. „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku przedszkola Rzemieniu”

Celem projektu jest zwiększenie dostępności i efektywności edukacji przedszkolnej w miejscowości Rzemień poprzez rozbudowę, przebudowę i nadbudowę budynku przedszkola w Rzemieniu.

Przedmiotem projektu jest zamierzenie budowlane obejmujące: rozbudowę, nadbudowę i przebudowę budynku przedszkola w Rzemieniu wraz z wewnętrznymi instalacjami, instalacjami sanitarnymi zewnętrznymi oraz zagospodarowaniem terenu wg. projektu budowlanego. Planowany termin realizacji zadania to okres od grudnia 2016r do października 2017r.

Roboty budowlane obejmować będą rozbudowę budynku o pokój dyrektora (północny narożnik budynku), 2 sale zajęć, korytarz, 2 łazienki, magazyn (dobudowa po południowo – wschodniej stronie) oraz dwie zmywalnie (po południowo – wschodniej stronie budynku). Na parterze i w kotłowni  zaprojektowano przebudowę istniejących pomieszczeń przedszkolnych z przystosowaniem ich do nowych wymogów i przepisów. Zostanie nadbudowana część parterowa budynku polegająca na wykonaniu nowej więźby dachowej wraz z kominami, doświetleniami, obróbkami, orynnowaniem oraz nowym pokryciem.

W 2017 roku 74 dzieci korzystać będzie z objętej wsparciem infrastruktury przedszkolnej.

Całkowita wartość projektu: 1 356 163,36 zł (słownie: jeden milion trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt trzy złote trzydzieści sześć groszy). 

Wydatki kwalifikowane Projektu  wynoszą: 1 322 443,18 zł ( słownie: jeden milion trzysta dwadzieścia dwa tysiące czterysta czterdzieści trzy złote osiemnaście groszy).

Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi
999 899,27 zł (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych dwadzieścia siedem groszy) i stanowi nie więcej niż 75,61% .

 W chwili obecnej trwają prace nad przygotowaniem procedury przetargowej mającej na celu wyłonienie wykonawcy zadania.

 

 

 
Autor: Darłak Dariusz
 
Ilość wyświetleń: 521 

Galeria zdjęć:


  • Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku przedszkola w Rzemieniu
  • Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku przedszkola w RzemieniuPytanie do Burmistrza

zdjęcie burmistrza przycisk odpowiedzi na pytania burmistarz


Deklaracja dostępności

Kontakt z urzędem

Urząd Miejski w Przecławiu

ul. Kilińskiego 7

39-320 Przecław

 

Tel.: 17 58 13 119
Fax: 17 58 13 116

Goniec Przecławski

Unia Europejska

Gmina Przecław

Patronat Burmistrza
Obsługa osób niepełnosprawnych
Odnawialne Źródła Energii
Projekt PSeAP
FUNDUSZ SOŁECKI
Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
Fundusz Dróg Samorządowych

KAMERY ONLINE

Stadion Miejski w Przecławiu