Urząd Miejski w Przecławiu

Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku przedszkola w Rzemieniu
 • Start|
 • Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku przedszkola w Rzemieniu

Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku przedszkola w Rzemieniu

   

  Gmina Przecław pozyskała środki finansowe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VI „Spójność przestrzenna i społeczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na zadanie pn. „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku przedszkola Rzemieniu”

  Celem projektu jest zwiększenie dostępności i efektywności edukacji przedszkolnej w miejscowości Rzemień poprzez rozbudowę, przebudowę i nadbudowę budynku przedszkola w Rzemieniu.

  Przedmiotem projektu jest zamierzenie budowlane obejmujące: rozbudowę, nadbudowę i przebudowę budynku przedszkola w Rzemieniu wraz z wewnętrznymi instalacjami, instalacjami sanitarnymi zewnętrznymi oraz zagospodarowaniem terenu wg. projektu budowlanego. Planowany termin realizacji zadania to okres od grudnia 2016r do października 2017r.

  Roboty budowlane obejmować będą rozbudowę budynku o pokój dyrektora (północny narożnik budynku), 2 sale zajęć, korytarz, 2 łazienki, magazyn (dobudowa po południowo – wschodniej stronie) oraz dwie zmywalnie (po południowo – wschodniej stronie budynku). Na parterze i w kotłowni  zaprojektowano przebudowę istniejących pomieszczeń przedszkolnych z przystosowaniem ich do nowych wymogów i przepisów. Zostanie nadbudowana część parterowa budynku polegająca na wykonaniu nowej więźby dachowej wraz z kominami, doświetleniami, obróbkami, orynnowaniem oraz nowym pokryciem.

  W 2017 roku 74 dzieci korzystać będzie z objętej wsparciem infrastruktury przedszkolnej.

  Całkowita wartość projektu: 1 356 163,36 zł (słownie: jeden milion trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt trzy złote trzydzieści sześć groszy). 

  Wydatki kwalifikowane Projektu  wynoszą: 1 322 443,18 zł ( słownie: jeden milion trzysta dwadzieścia dwa tysiące czterysta czterdzieści trzy złote osiemnaście groszy).

  Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi
  999 899,27 zł (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych dwadzieścia siedem groszy) i stanowi nie więcej niż 75,61% .

   W chwili obecnej trwają prace nad przygotowaniem procedury przetargowej mającej na celu wyłonienie wykonawcy zadania.

   

   


  Galeria zdjęć:

  • Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku przedszkola w Rzemieniu
  • Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku przedszkola w Rzemieniu  Dodatek węglowy

  Deklaracja dostępności

  Kontakt z urzędem

  Urząd Miejski w Przecławiu

  ul. Kilińskiego 7

  39-320 Przecław


   Skrytki ePUAP:

  /umprzeclaw/skrytka

  /umprzeclaw/SkrytkaESP


  Tel.: 17 58 13 119
  Fax: 17 58 13 116

  Solidarni z Ukrainą

  Gmina Przecław

  Patronat Burmistrza
  Obsługa osób niepełnosprawnych
  Odnawialne Źródła Energii
  FUNDUSZ SOŁECKI
  Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
  Fundusz Dróg Samorządowych
  Program Czyste Powietrze