^
Jesteś tutaj: Strona główna / Rozpoczęcie prac nad opracowaniem Strategii ZIT dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Mielca na lata 2022-2027

Rozpoczęcie prac nad opracowaniem Strategii ZIT dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Mielca na lata 2022-2027

Data powstania: 2022-12-30 09:13
Data modyfikacji: 2022-12-30 09:15

W perspektywie finansowej 2021-2027 jednym z instrumentów wsparcia rozwoju terytorialnego, zgodnie z art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r., są zintegrowane inwestycje terytorialne (dalej ZIT) realizowane w oparciu o strategie terytorialne, które będą służyć rozwojowi obszarów miejskich.

Instrument ZIT będzie realizowany w miejskich obszarach funkcjonalnych (dalej: MOF) wskazanych jako obszary strategicznej interwencji w Strategii Rozwoju Województwa – Podkarpackie 2023, gdzie zdelimitowanych zostało 11 takich obszarów, w tym MOF Mielec, w skład którego wchodzą 4 samorządy:

  • Gmina Miejska Mielec
  • Gmina Mielec
  • Gmina Przecław
  • Gmina Tuszów Narodowy.

Istotą ZIT w perspektywie 2021-2027 jest realizacja projektów zintegrowanych przyczyniających się do rozwiązywania wspólnych problemów i skoordynowanego zaspakajania potrzeb obszaru objętego ZIT.

Zarząd Województwa Podkarpackiego w programie Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, na podstawie wskaźnika liczby mieszkańców danego MOF, przeznaczył dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Mielca kwotę: 15 615 051 EURO na projekty realizowane w ramach ZIT w systemie niekonkurencyjnym.

Projekty te będą realizowane w oparciu o Strategię ZIT wyłącznie w Priorytecie 6 Rozwój zrównoważony terytorialnie. Projekty muszą być zatem zgodne z następującymi rodzajami działań:

- ochrona, rozwój i promowanie publicznych walorów turystycznych i usług turystycznych,

 - ochrona, rozwój i promowanie dziedzictwa kulturowego i usług w dziedzinie kultury,

- ochrona, rozwój i promowanie dziedzictwa naturalnego i ekoturystyki poza obszarami Natura 2000,

- fizyczna odnowa i bezpieczeństwo przestrzeni publicznych,

- uzbrajanie terenów inwestycyjnych.

W związku z powyższym w dniu 10 listopada 2022 r. podpisane zostało porozumienie międzygminne w sprawie powołania Związku ZIT, mającego na celu współpracę jednostek samorządu terytorialnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Mielca, służącą realizacji zadań w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Podpisanie porozumienia zostało poprzedzone podjęciem uchwał przez wszystkie gminy MOF Mielca. Liderem porozumienia jest Gmina Miejska Mielec.

W ślad za podpisanym porozumieniem, przeprowadzona została procedura zamówienia publicznego i dnia 16 grudnia, podpisana została umowa ze Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER  z siedzibą w Cieszynie przy ul. Zamkowej 3a/1 na opracowanie Strategii ZIT dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Mielca na lata 2022-2027.

W najbliższych miesiącach będą trwały intensywne prace związane z opracowaniem dokumentu.

Serdecznie zapraszamy wszystkich Mieszkańców do włączenia się w prace nad strategią poprzez wypełnienie ankiety on-line:

https://ankieta.deltapartner.org.pl/zit_mielec_mieszkancy

Zapraszamy również partnerów społeczno-gospodarczych chcących zgłosić swój akces do procesu opracowania dokumentu Strategii ZIT do zgłaszania się poprzez link:

https://ankieta.deltapartner.org.pl/mof_mielec_organizacje.

 
Autor: Darłak Dariusz
 
Ilość wyświetleń: 67Pytanie do Burmistrza

zdjęcie burmistrza przycisk odpowiedzi na pytania burmistarz


Tłumacz Migowy

Dodatek węglowy

Deklaracja dostępności

Kontakt z urzędem

Urząd Miejski w Przecławiu

ul. Kilińskiego 7

39-320 Przecław


 Skrytki ePUAP:

/umprzeclaw/skrytka

/umprzeclaw/SkrytkaESP


Tel.: 17 58 13 119
Fax: 17 58 13 116

Solidarni z Ukrainą

Goniec Przecławski

Unia Europejska

Gmina Przecław

Patronat Burmistrza
Obsługa osób niepełnosprawnych
Odnawialne Źródła Energii
FUNDUSZ SOŁECKI
Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
Fundusz Dróg Samorządowych
Projekty POPC

KAMERY ONLINE

Stadion Miejski w Przecławiu