^
Jesteś tutaj: Strona główna / Rozpoczęcie remontów w budynkach szkolnych: Tuszyma, Łączki Brzeskie, Dobrynin

Rozpoczęcie remontów w budynkach szkolnych: Tuszyma, Łączki Brzeskie, Dobrynin

Data powstania: 2019-07-15 19:02
Data modyfikacji: 2019-07-15 19:11

W dniu 01.07.2019 r. Burmistrz Przecławia Renata Siembab przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy Joanny Krzempek podpisała umowę z firmą „Agrobaza Sp. z o.o. sp.k.” z siedzibą w  Mielcu na realizację zadań pn. „Przebudowa i zmiana budynku komunalnego SDK w Tuszymie na przedszkole w Tuszymie”. Umowa obejmuje II etap wykonania robót budowlanych w ramach zadania: zmiana sposobu użytkowania segmentu szkoły z przeznaczeniem na przedszkole w celu dostosowania wymagań budynku do przepisów przeciwpożarowych. Wykonawca zobowiązał się zrealizować roboty budowlane do 15 sierpnia 2019 r. Łączna wartość umowy wynosi 156 020,00zł.

W dniu kolejnym  tj. 02.07.2019 r. Burmistrz Przecławia wraz z Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Łączkach Brzeskich podpisali umowę w związku z realizacją zadania pn. Dostosowanie łazienki do nowo tworzonych miejsc wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym w Łączkach Brzeskich w ramach zadania „Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym w Łączkach Brzeskich, gmina Przecław”’. Zadanie to jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z którego Gmina Przecław łącznie uzyska dofinansowanie w wysokości 186 063,45 zł,  natomiast ze środków dotacji celowej w kwocie 8 335,69 zł. Całkowita wartość projektu wynosi 218 898,18 zł, przy wkładzie własnym gminy: 24 499,04 zł. Firmą która wygrała przetarg i wykona remont łazienek w Szkole Podstawowej w Łączkach Brzeskich jest firma „Agrobaza Sp. z o.o. sp.k.” z siedzibą w Mielcu. Wartość umowy wynosi 26 998,90 zł. Termin zakończenia prac wyznaczono na 23 sierpnia 2019 r.

Ponadto w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 12.07.2019r. Burmistrz Przecławia wraz z Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Dobryninie podpisali umowę z firmą „INWEST TIM Tomasz Wąsik” z siedzibą w Chojniku na remont budynku Szkoły Podstawowej w Dobryninie. Zakres zadania obejmuje remont korytarza na piętrze oraz parterze, remont klatki schodowej, wydzielenie schowka gospodarczego oraz remont szatni. Kwota umowy wynosi łącznie 79 000,00 zł. Termin zakończenia robót budowlanych wyznaczono na  23 sierpień 2019 r.

 
Autor: Skrzypek Magdalena
 
Ilość wyświetleń: 366 

Galeria zdjęć:


  • Rozpoczęcie remontów w budynkach szkolnych: Tuszyma, Łączki Brzeskie, Dobrynin
  • Rozpoczęcie remontów w budynkach szkolnych: Tuszyma, Łączki Brzeskie, Dobrynin
  • Szkoła Podstawowa w Dobryninie
  • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tuszymie
  • Szkoła Podstawowa w Łączkach BrzeskichPytanie do Burmistrza

zdjęcie burmistrza przycisk odpowiedzi na pytania burmistarz


Kontakt z urzędem

Urząd Miejski w Przecławiu

ul. Kilińskiego 7

39-320 Przecław

 

Tel.: 17 58 13 119
Fax: 17 58 13 116

Goniec Przecławski

Unia Europejska

Gmina Przecław

Patronat Burmistrza
Obsługa osób niepełnosprawnych
Odnawialne Źródła Energii
Projekt PSeAP
FUNDUSZ SOŁECKI
Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
Fundusz Dróg Samorządowych

KAMERY ONLINE

Rynek w Przecławiu

Stadion Miejski w Przecławiu

Plac zabaw w Przecławiu