^
Jesteś tutaj: Strona główna / Rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadań publicznych

Rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadań publicznych

Data powstania: 2020-04-15 10:26
Data modyfikacji: 2020-04-15 10:26

Zarządzenie Nr 41.2020
Burmistrza Przecławia

z dnia 15 kwietnia 2020 r.

w sprawie rozstrzygnięcia  otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadań publicznych

Na podstawie art.7 ust. 1 pkt 19 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284) w związku z   Uchwałą nr XLIV/380/2018 Rady Miejskiej w Przecławiu z dnia 19 października 2019 roku w sprawie  uchwalenia rocznego  Programu Współpracy Gminy Przecław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok Burmistrz Przecławia zarządza, co następuje:

1. Stwierdza się, że w ramach otwartego konkursu  ofert ogłoszonego Zarządzeniem Burmistrza Przecławia nr 12.2020 z dnia 11 lutego 2020  roku wpłynęło 23 oferty na realizację zadań publicznych.

2. Żadna z ofert na realizację zadań publicznych złożonych w ramach postępowania konkursowego nie uzyskała dofinansowania. Wykaz złożonych ofert Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Przecławia

Renata Siembab

 
Autor: Darłak Dariusz
 
Ilość wyświetleń: 347


 

Pliki do pobrania:


Pytanie do Burmistrza

zdjęcie burmistrza przycisk odpowiedzi na pytania burmistarz


Tłumacz Migowy

Dodatek węglowy

Deklaracja dostępności

Kontakt z urzędem

Urząd Miejski w Przecławiu

ul. Kilińskiego 7

39-320 Przecław


 Skrytki ePUAP:

/umprzeclaw/skrytka

/umprzeclaw/SkrytkaESP


Tel.: 17 58 13 119
Fax: 17 58 13 116

Solidarni z Ukrainą

Goniec Przecławski

Unia Europejska

Gmina Przecław

Patronat Burmistrza
Obsługa osób niepełnosprawnych
Odnawialne Źródła Energii
FUNDUSZ SOŁECKI
Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
Fundusz Dróg Samorządowych
Projekty POPC

KAMERY ONLINE

Stadion Miejski w Przecławiu