^
Jesteś tutaj: Strona główna / Rusza V edycja konkursu "PODKARPACKI LIDER EKONOMII SPOŁECZNEJ"

Rusza V edycja konkursu "PODKARPACKI LIDER EKONOMII SPOŁECZNEJ"

Data powstania: 2020-10-13 12:46
Data modyfikacji: 2020-10-13 12:47

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w ramach projektu pn. "Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2020-2022” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach RPO WP na lata 2014- 2020, zaprasza do udziału w Konkursie pn. „PODKARPACKI LIDER EKONOMII SPOŁECZNEJ”.

Celem Konkursu jest promowanie i upowszechnianie ekonomii społecznej w regionie oraz wyróżnienie przedsiębiorstw i podmiotów ekonomii społecznej, animatorów działających w obszarze ekonomii społecznej i samorządów wspierających ten obszar. Konkurs prowadzony jest w następujących w kategoriach:

Kategoria I. „Podkarpacki Lider Ekonomii Społecznej"

Zgłaszane w tej kategorii mogą być zarejestrowane w województwie podkarpackim podmioty prowadzące działalność gospodarczą od co najmniej 24 miesięcy (liczone do dnia składania aplikacji w Konkursie):

 • organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą lub odpłatną działalność pożytku publicznego,
 • spółdzielnie inwalidów i niewidomych,
 • spółdzielnie socjalne,
 • zakłady pracy chronionej,
 • zakłady aktywności zawodowej,
 • spółki kapitałowe oraz podmioty działające w innych formach prawnych, pod warunkiem posiadania aktualnego statusu przedsiębiorstwa społecznego (figurujące na liście przedsiębiorstw społecznych).

Kategoria II. „Samorząd przyjazny ekonomii społecznej”

Zgłaszane w tej kategorii mogą być gminy i powiaty z województwa podkarpackiego wspierające rozwój i upowszechnianie ekonomii społecznej w województwie podkarpackim. Kategoria III. „Animator ekonomii społecznej” (osoba fizyczna).

Zgłaszane mogą być osoby w szczególny sposób zaangażowane w działania na rzecz wsparcia i rozwoju ekonomii społecznej w województwie podkarpackim.

Kategoria IV. „Podkarpacki Lider Reintegracji Społecznej”

Zgłaszane mogą być podmioty ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym za działalność aktywizacyjną:

 • Kluby Integracji Społecznej,
 • Centra Integracji Społecznej,
 • Warsztaty Terapii Zajęciowej.
 • Jest to piąta edycja Konkursu, ma on charakter otwarty a udział w nim jest bezpłatny. W Konkursie przewidziano nagrody finansowe.

Jeżeli są Państwo zainteresowani udziałem w Konkursie, proszę o zapoznanie się z jego Regulaminem oraz wypełnienie formularza zgłoszeniowego (odpowiedniego do danej kategorii Konkursu), który należy pobrać ze strony internetowej www.es.rops.rzeszow.pl i przesłanie na adres a.auzior@rops.rzeszow.pl lub pocztą tradycyjną na adres ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów do 30.10.2020 r.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się podczas IV Podkarpackiego Forum Ekonomii Społecznej do udziału w którym serdecznie Państwa zapraszamy.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 17 850 79 23.

 

 

 
Autor: Knot-Krawczyk Monika
 
Ilość wyświetleń: 110



 

Galeria zdjęć:


 • Rusza V edycja konkursu PODKARPACKI LIDER EKONOMII SPOŁECZNEJ


 

Pliki do pobrania:


Pytanie do Burmistrza

zdjęcie burmistrza przycisk odpowiedzi na pytania burmistarz


Deklaracja dostępności

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Kontakt z urzędem

Urząd Miejski w Przecławiu

ul. Kilińskiego 7

39-320 Przecław

 

Tel.: 17 58 13 119
Fax: 17 58 13 116

Koncert Noworoczny 2021

Goniec Przecławski

Unia Europejska

Gmina Przecław

Patronat Burmistrza
Obsługa osób niepełnosprawnych
Odnawialne Źródła Energii
FUNDUSZ SOŁECKI
Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
Fundusz Dróg Samorządowych

KAMERY ONLINE

Stadion Miejski w Przecławiu