^
Jesteś tutaj: Strona główna / Ścianka wspinaczkowa

Ścianka wspinaczkowa

Data powstania: 2022-06-30 08:20
Data modyfikacji: 2022-06-30 08:20

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

Operacja mająca na celu: poprawę jakości życia mieszkańców gminy Przecław w zakresie rekreacji i wypoczynku poprzez wyposażenie Sali gimnastycznej w Przecławiu, przy ulicy Zielonej w sztuczną ściankę wspinaczkową

 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: nowy obiekt infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.


Gmina Przecław 30.06.2022r. podpisała w Rzeszowie umowę o przyznaniu pomocy nr 01983-6935-UM0912939/22 dla operacji: Wyposażenie sali gimnastycznej w Przecławiu, przy ulicy Zielonej w sztuczną ściankę wspinaczkową.  

W ramach zadania Gminie Przecław została przyznana na podstawie złożonego wniosku o przyznanie pomocy pomoc w wysokości 32 133,00 zł (słownie złotych: trzydzieści dwa tysiące sto trzydzieści trzy złote zero groszy 00/100) jednak nie wyższa niż 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. 

W wyniku realizacji operacji zaplanowano do osiągnięcia cel: poprawa jakości życia mieszkańców gminy Przecław w zakresie rekreacji i wypoczynku poprzez wyposażenie Sali gimnastycznej w Przecławiu, przy ulicy Zielonej w sztuczną ściankę wspinaczkową.

Operacja realizowana będzie w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

 
Autor: Darłak Dariusz
 
Ilość wyświetleń: 226Pytanie do Burmistrza

zdjęcie burmistrza przycisk odpowiedzi na pytania burmistarz


Tłumacz Migowy

Dodatek węglowy

Deklaracja dostępności

Kontakt z urzędem

Urząd Miejski w Przecławiu

ul. Kilińskiego 7

39-320 Przecław

 

Tel.: 17 58 13 119
Fax: 17 58 13 116

Solidarni z Ukrainą

Goniec Przecławski

Unia Europejska

Gmina Przecław

Patronat Burmistrza
Obsługa osób niepełnosprawnych
Odnawialne Źródła Energii
FUNDUSZ SOŁECKI
Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
Fundusz Dróg Samorządowych
Projekty POPC

KAMERY ONLINE

Stadion Miejski w Przecławiu