^
Jesteś tutaj: Strona główna / SPRAWOZDANIA Z BADAŃ NR 147/S/PHK/2019, 149/S/PHK/2019, 51/N/PHK/2019

SPRAWOZDANIA Z BADAŃ NR 147/S/PHK/2019, 149/S/PHK/2019, 51/N/PHK/2019

Data powstania: 2019-11-28 15:28
Data modyfikacji: 2019-11-28 15:32

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ

NR 147/S/PHK/2019

Nazwa i adres Klienta: Zakład Gospodarki Komunalnej

w Przecławiu ul Przemysłowa 10 39-320 Przecław

Podstawa badań: Zlecenie: Nr rej. PHK.711.1.S.150.2019

( pismo, znak): Protokół pobrania próbek wody Nr PHK.443.117.S.2019 z dnia 22.11.2019

Obiekt badań/miejsce pobierania próbek:

Środowisko ogólne — woda do spożycia. . Próbki pobrane z wodociągu sieciowego Tuszyma - Zakładu Gospodarki Komunalnej w Przecławiu , ul. Przemysłowa 10

Sposób pobierania próbki/próbek z obiektu badań:

Próbki zostały pobrane i dostarczone przez pracownika Oddziału Laboratoryjnego PSSE Mielec w dniu 22.11.2019 r.. wg Procedury Kontrolnej PK/PP/01 „Pobieranie próbek do badań w ramach nadzoru bieżącego” i Instrukcji Kontrolnej IK/PP/SK/01/01 „Pobieranie próbek wody do badań fizycznych,

Opis, stan, identyfikacja próbki/próbek:

147/1 /S/2019— próbka wody do spożycia pobrana w SUW Tuszyma; godzina pobrania: 14:30;

147/2/S/2019-próbka wody do spożycia pobrana w Przedszkolu Rzemień 261; godzina pobrania: 12:30; 147/3/S/2019— próbka wody do spożycia pobrana w Zespół Szkół-Centrum Kształcenia Rolniczego : Rzemień 243 : godzina pobrania: 12:45;

147/4/S/2019— próbka wody do spożycia pobrana w Szkole Podstawowej w Rzemieniu 257; godzina pobrania: 13:00;

147/5/S/2019- próbka wody do spożycia pobrana w Domu mieszkalnym Rzemień 176; godzina pobrania: 13:10;

147/6/S/2019- próbka wody do spożycia pobrana w Domu mieszkalnym Rzemień 81 godzina pobrania: 13:30

147/7/S/2019— próbka wody do spożycia pobrana w Domu mieszkalnym Rzemień 49 godzina pobrania: 13:50

147/8/S/2019- próbka wody do spożycia pobrana w Domu mieszkalnym Rzemień302 godzina pobrania: 14:15

Czas pobierania próbek : 90 minut

Stan próbek w chwili przyjęcia do badań prawidłowy.

Data pobierania próbki/próbek do badania: 22.11.2019

Data przyjęcia próbki/próbek do badania: 22.11.2019 godz. 15:00

.......

 

 
Autor: Darłak Dariusz
 
Ilość wyświetleń: 719Pytanie do Burmistrza

zdjęcie burmistrza przycisk odpowiedzi na pytania burmistarz


Deklaracja dostępności

Kontakt z urzędem

Urząd Miejski w Przecławiu

ul. Kilińskiego 7

39-320 Przecław

 

Tel.: 17 58 13 119
Fax: 17 58 13 116

Solidarni z Ukrainą

Goniec Przecławski


Unia Europejska

Gmina Przecław

Patronat Burmistrza
Obsługa osób niepełnosprawnych
Odnawialne Źródła Energii
FUNDUSZ SOŁECKI
Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
Fundusz Dróg Samorządowych
Projekty POPC

KAMERY ONLINE

Stadion Miejski w Przecławiu