^
Jesteś tutaj: Strona główna / SPRAWOZDANIA Z BADAŃ NR 147/S/PHK/2019, 149/S/PHK/2019, 51/N/PHK/2019

SPRAWOZDANIA Z BADAŃ NR 147/S/PHK/2019, 149/S/PHK/2019, 51/N/PHK/2019

Data powstania: 2019-11-28 15:28
Data modyfikacji: 2019-11-28 15:32

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ

NR 147/S/PHK/2019

Nazwa i adres Klienta: Zakład Gospodarki Komunalnej

w Przecławiu ul Przemysłowa 10 39-320 Przecław

Podstawa badań: Zlecenie: Nr rej. PHK.711.1.S.150.2019

( pismo, znak): Protokół pobrania próbek wody Nr PHK.443.117.S.2019 z dnia 22.11.2019

Obiekt badań/miejsce pobierania próbek:

Środowisko ogólne — woda do spożycia. . Próbki pobrane z wodociągu sieciowego Tuszyma - Zakładu Gospodarki Komunalnej w Przecławiu , ul. Przemysłowa 10

Sposób pobierania próbki/próbek z obiektu badań:

Próbki zostały pobrane i dostarczone przez pracownika Oddziału Laboratoryjnego PSSE Mielec w dniu 22.11.2019 r.. wg Procedury Kontrolnej PK/PP/01 „Pobieranie próbek do badań w ramach nadzoru bieżącego” i Instrukcji Kontrolnej IK/PP/SK/01/01 „Pobieranie próbek wody do badań fizycznych,

Opis, stan, identyfikacja próbki/próbek:

147/1 /S/2019— próbka wody do spożycia pobrana w SUW Tuszyma; godzina pobrania: 14:30;

147/2/S/2019-próbka wody do spożycia pobrana w Przedszkolu Rzemień 261; godzina pobrania: 12:30; 147/3/S/2019— próbka wody do spożycia pobrana w Zespół Szkół-Centrum Kształcenia Rolniczego : Rzemień 243 : godzina pobrania: 12:45;

147/4/S/2019— próbka wody do spożycia pobrana w Szkole Podstawowej w Rzemieniu 257; godzina pobrania: 13:00;

147/5/S/2019- próbka wody do spożycia pobrana w Domu mieszkalnym Rzemień 176; godzina pobrania: 13:10;

147/6/S/2019- próbka wody do spożycia pobrana w Domu mieszkalnym Rzemień 81 godzina pobrania: 13:30

147/7/S/2019— próbka wody do spożycia pobrana w Domu mieszkalnym Rzemień 49 godzina pobrania: 13:50

147/8/S/2019- próbka wody do spożycia pobrana w Domu mieszkalnym Rzemień302 godzina pobrania: 14:15

Czas pobierania próbek : 90 minut

Stan próbek w chwili przyjęcia do badań prawidłowy.

Data pobierania próbki/próbek do badania: 22.11.2019

Data przyjęcia próbki/próbek do badania: 22.11.2019 godz. 15:00

.......

 

 
Autor: Darłak Dariusz
 
Ilość wyświetleń: 493
KAMERY ONLINE

Rynek w Przecławiu

Stadion Miejski w Przecławiu

Plac zabaw w Przecławiu