Urząd Miejski w Przecławiu

System SMS

System SMS

  Szanowni Mieszkańcy Gminy Przecław,

  Burmistrz Przecławia informuje, że z dniem 1 maja 2017 roku został wprowadzony bezpłatny SMS‑owy system informowania mieszkańców Gminy Przecław o sprawach związanych z podatkami, opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zarządzaniem kryzysowym i ważnymi wydarzeniami, związanymi z Naszą Gminą. System wysyła m.in. przypomnienia o zbliżających się terminach płatności podatków lokalnych i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wywozu śmieci. Ponadto usługa ta ostrzega przed zagrożeniami i niekorzystnymi prognozami pogody. W jej ramach samorząd zaprasza również do uczestnictwa w organizowanych uroczystościach, imprezach, zebraniach, czy konsultacjach społecznych.

  WAŻNE! Usługa jest całkowicie BEZPŁATNA i aktywna po złożeniu przez zainteresowanych stosownego OŚWIADCZENIA.

  W związku z powyższym zaprasza się wszystkich zainteresowanych do wypełnienia oświadczenia o wyrażeniu zgody na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie numeru telefonu kontaktowego w celu wprowadzenia do Systemu Powiadamiania SMS Gminy Przecław i otrzymywania krótkich wiadomości.

  Druk w formie papierowej jest do pobrania i złożenia w Wydziale Finansowo-Podatkowym Urzędu Miejskiego w Przecławiu, w pokoju nr 7 (na parterze) w poniedziałki w godz.7:30-16:30, we wtorki-czwartki w godz. 7:30-15:30, w piątki w godz. 7:30-14.30.


  Dokumenty do pobrania


   

  Formularz rejestracyjny

  Formularz zmiany lub wyrejestrowania nr telefonu

  ZARZĄDZENIE NR 20/2017 BURMISTRZA PRZECŁAWIA

  Zgoda na przetwarzanie danych RODO


  Dodatek węglowy

  Deklaracja dostępności

  Kontakt z urzędem

  Urząd Miejski w Przecławiu

  ul. Kilińskiego 7

  39-320 Przecław


   Skrytki ePUAP:

  /umprzeclaw/skrytka

  /umprzeclaw/SkrytkaESP


  Tel.: 17 58 13 119
  Fax: 17 58 13 116

  Solidarni z Ukrainą

  Goniec Przecławski

  Unia Europejska

  Gmina Przecław

  Patronat Burmistrza
  Obsługa osób niepełnosprawnych
  Odnawialne Źródła Energii
  FUNDUSZ SOŁECKI
  Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
  Fundusz Dróg Samorządowych
  Projekty POPC