^
Jesteś tutaj: Strona główna / Szanowni mieszkańcy Gminy Przecław

Szanowni mieszkańcy Gminy Przecław

Data powstania: 2019-11-05 14:54
Data modyfikacji: 2019-11-05 14:55

W dniu 31.10.2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przecławiu miało miejsce otwarcie oferty na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu naszej Gminy. Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia kwotę 1 242 000,00 zł brutto - przy zachowaniu stawek obecnie obowiązujących. W prowadzonym postępowaniu przetargowym wpłynęła jedna oferta w kwocie 2 098 448,69 zł brutto. Biorąc pod uwagę znaczne przewyższenie najniższej ceny do zaplanowanej, Zamawiający zdecydował w dniu 04.11.2019 r. unieważnić przedmiotowe postępowanie przetargowe. Kwota zaoferowana przez potencjalnego wykonawcę w stosunku do kwoty z poprzedniego postępowania przetargowego wzrosła o ponad 100 % - przyjęcie tej kwoty związane było by z tym, że koszt odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych dla każdego mieszkańca Gminy Przecław musiał by wynieść co najmniej 20 zł na miesiąc przy zbiórce selektywnej- niezależnie od ilości osób które tworzą wspólne gospodarstwo domowe. Przypominamy również że, zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od stycznia 2020 r. nie będzie możliwości niesegregowania odpadów komunalnych powstałych na nieruchomościach zamieszkałych. Jakość oraz ilość oddawanych przez naszych mieszkańców do wtórnego przetworzenia odpadów w znaczny sposób wpływa na cenę odbioru i zagospodarowania naszych śmieci. W związku z powyższym prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na proces segregacji odpadów „u źródła” – czyli w naszych domach. Jest to bardzo istotny element kształtujący osiągnięcie narzuconych na Gminę poziomów recyklingu oraz na podwyżki opłaty śmieciowej. W dniu dzisiejszym (05.11.2019 r.) ponownie ogłoszono postępowanie przetargowe. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 12.12.2019 r. wówczas poinformujemy Państwa o przedstawionej przez oferenta kwocie.

 
Autor: Darłak Dariusz
 
Ilość wyświetleń: 383 

Galeria zdjęć:


  • Szanowni mieszkańcy Gminy PrzecławPytanie do Burmistrza

zdjęcie burmistrza przycisk odpowiedzi na pytania burmistarz


Budżet Obywatelski

Spis rolny 2020

Kontakt z urzędem

Urząd Miejski w Przecławiu

ul. Kilińskiego 7

39-320 Przecław

 

Tel.: 17 58 13 119
Fax: 17 58 13 116

Goniec Przecławski

Unia Europejska

Gmina Przecław

Patronat Burmistrza
Obsługa osób niepełnosprawnych
Odnawialne Źródła Energii
Projekt PSeAP
FUNDUSZ SOŁECKI
Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
Fundusz Dróg Samorządowych

KAMERY ONLINE

Stadion Miejski w Przecławiu