^
Jesteś tutaj: Strona główna / Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zachęca do projektu

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zachęca do projektu

Data powstania: 2020-09-29 15:26
Data modyfikacji: 2020-09-30 10:59

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje o rozpoczęciu w dniach 28  WRZEŚNIA – 12 PAŹDZIERNIKA 2020 r. drugiej Edycji rekrutacji do projektu „Od pomysłu do sukcesu z własną firmą" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

 W RAMACH PROJEKTU OFERUJĄ:

-      bezpłatne wsparcie szkoleniowe,

-      wsparcie finansowe w wysokości  23 050,00 PLN,

-      finansowe wsparcie pomostowe w wysokości 2 500,00 PLN/miesięcznie w łącznej kwocie 30 000,00 PLN.

 

Projekt jest skierowany do osób bezrobotnych lub biernych zawodowo w wieku 30 lat i więcej zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, zamieszkałych na terenie województwa podkarpackiego (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), które nie prowadziły zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, w tym:

1)        osoby w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy to jest:

-      kobiety,

-      osoby długotrwale bezrobotne,

-      osoby z niepełnosprawnościami,

-      osoby po 50 roku życia,

-      osoby niskowykwalifikowane (posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3),

2)        rolnicy i członkowie ich rodzin zarejestrowani jako bezrobotni, których gospodarstwa rolne nie przekraczają 2 hektarów przeliczeniowych, zamierzający odejść z rolnictwa,

3)        bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 (nie będący w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy) z zastrzeżeniem, że w ramach projektu niniejsza grupa nie może stanowić więcej niż 20 % ogólnej liczby osób bezrobotnych uczestniczących w projekcie.

 

Do projektu szczególnie zapraszamy osoby spełniające kryteria rekrutacji określone w Regulaminie rekrutacji i udziału w projekcie, w tym przede wszystkim osoby w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, osób odchodzących z rolnictwa zarejestrowanych jako bezrobotne i członków ich rodzin, kobiety oraz rodziców/ opiekunów co najmniej 3 dzieci w wieku do 18 lat.

 

CELEM PROJEKTU jest wzrost poziomu przedsiębiorczości i aktywności zawodowej 54 Kobiet oraz 36 Mężczyzn bezrobotnych, biernych zawodowo w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin) zamieszkujących województwo podkarpackie w rozumieniu Kodeksu Cywilnego oraz utworzenie 85 nowych miejsc pracy w województwie podkarpackim do końca stycznia 2022 roku.

 
Autor: Piecuch Sabina
 
Ilość wyświetleń: 132 

Galeria zdjęć:


  • Plakat zachęcający do udziału w projekcie Od pomysłu do sukcesu z własną firmą.Pytanie do Burmistrza

zdjęcie burmistrza przycisk odpowiedzi na pytania burmistarz


Deklaracja dostępności

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Kontakt z urzędem

Urząd Miejski w Przecławiu

ul. Kilińskiego 7

39-320 Przecław

 

Tel.: 17 58 13 119
Fax: 17 58 13 116

Koncert Noworoczny 2021

Goniec Przecławski

Unia Europejska

Gmina Przecław

Patronat Burmistrza
Obsługa osób niepełnosprawnych
Odnawialne Źródła Energii
FUNDUSZ SOŁECKI
Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
Fundusz Dróg Samorządowych

KAMERY ONLINE

Stadion Miejski w Przecławiu