Urząd Miejski w Przecławiu

Umowa na rozbudowę SUW w Tuszymie podpisana!
 • Start|
 • Umowa na rozbudowę SUW w Tuszymie podpisana!

Umowa na rozbudowę SUW w Tuszymie podpisana!

  Rozpoczynamy kolejną ważną dla naszych Mieszkańców inwestycję! Mamy przyjemność poinformować, że 12 lutego b.r. Burmistrz Renata Siembab podpisała przy kontrasygnacie Skarbnik Renaty Koszyk umowę z firmą GRUPA KDM Sp. z o. o. z Warszawy na realizację zdania pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku SUW wraz z budową zbiorników retencyjnych wody uzdatnionej w Tuszymie”. Inwestycja obejmować będzie rozbudowę i przebudowę budynki stacji uzdatniania wody w Tuszymie o halę filtrów wraz z budową odcinków przyłącza kanalizacji technologicznej i odcinka przyłącza wody podczyszczonej oraz budowę dwóch wolnostojących zbiorników retencyjnych wody uzdatnionej o pojemności 150 m3 każdy wraz z budową zewnętrznych odcinków instalacji wodociągowej oraz budową przyłączy wodociągowych i przyłącza kanalizacji deszczowej. Planuje się również rozbudowę instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,72 kW do mocy 137,47 kW wraz z budową zewnętrznych odcinków instalacji elektrycznej.

  Koszt całej inwestycji to 5 821 401,86 zł, z tego 4 750 000,00 zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Zadanie zostanie zrealizowane do 12 kwietnia 2025 r.


  Galeria zdjęć:

  • Umowa na rozbudowę SUW w Tuszymie podpisana!
  • Umowa na rozbudowę SUW w Tuszymie podpisana!
  • Umowa na rozbudowę SUW w Tuszymie podpisana!
  • Umowa na rozbudowę SUW w Tuszymie podpisana!
  • Umowa na rozbudowę SUW w Tuszymie podpisana!
  • Umowa na rozbudowę SUW w Tuszymie podpisana!  Dodatek węglowy

  Deklaracja dostępności

  Kontakt z urzędem

  Urząd Miejski w Przecławiu

  ul. Kilińskiego 7

  39-320 Przecław


   Skrytki ePUAP:

  /umprzeclaw/skrytka

  /umprzeclaw/SkrytkaESP


  Tel.: 17 58 13 119
  Fax: 17 58 13 116

  Solidarni z Ukrainą

  Gmina Przecław

  Patronat Burmistrza
  Obsługa osób niepełnosprawnych
  Odnawialne Źródła Energii
  FUNDUSZ SOŁECKI
  Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
  Fundusz Dróg Samorządowych
  Program Czyste Powietrze