^
Jesteś tutaj: Strona główna / Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Data powstania: 2019-11-07 14:02
Data modyfikacji: 2019-11-07 14:03

Burmistrz Brzecławia uprzejmie informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. Gmina Przecław wyraża zainteresowanie przedmiotowym programem. Do złożenia wniosku o dotację wymagane jest przeprowadzenie inwentaryzacji ilości odpadów objętych programem.

W ramach dotacji kwalifikowane są wyłącznie koszty transportu z miejsca wskazanego przez Gminę oraz koszty odzysku lub unieszkodliwienia odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag, bez kosztu dostarczenia odpadów przez rolników do wskazanych punktów. W związku z powyższym w terminie do dnia
2 grudnia 2019 r. wszystkie osoby prowadzące gospodarstwa rolne na terenie Gminy Przecław mogą zgłaszać się do udziału w programie. W celu skorzystania z dofinansowania należy złożyć stosowny wniosek w Urzędzie Miejskim w Przecławiu ul. Kilińskiego7 pok. nr 22 w terminie do dnia 2 grudnia 2019 r. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 17 2276725 lub w pokoju nr 22 – p. Elżbieta Żelazny.

Formularze wniosku dostępne są w Urzędzie Miejskim w Przecławiu oraz na stronie internetowej: http://przeclaw.org/wydzial-urbanistyki-inwestycji-ochrony-srodowiska-i-gospodarki-gruntami

W przypadku nieotrzymania przez Gminę Przecław dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania :„Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” w/w działanie nie będzie realizowane.

 
Autor: Darłak Dariusz
 
Ilość wyświetleń: 357Pytanie do Burmistrza

zdjęcie burmistrza przycisk odpowiedzi na pytania burmistarz


Budżet Obywatelski

Spis rolny 2020

Kontakt z urzędem

Urząd Miejski w Przecławiu

ul. Kilińskiego 7

39-320 Przecław

 

Tel.: 17 58 13 119
Fax: 17 58 13 116

Goniec Przecławski

Unia Europejska

Gmina Przecław

Patronat Burmistrza
Obsługa osób niepełnosprawnych
Odnawialne Źródła Energii
Projekt PSeAP
FUNDUSZ SOŁECKI
Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
Fundusz Dróg Samorządowych

KAMERY ONLINE

Stadion Miejski w Przecławiu