^
Jesteś tutaj: Strona główna / Wezwania do podłączenia do kanalizacji sanitarnej dla mieszkańców miejscowości:. Rzemień, Kiełków, Podole.

Wezwania do podłączenia do kanalizacji sanitarnej dla mieszkańców miejscowości:. Rzemień, Kiełków, Podole.

Data powstania: 2019-12-10 15:23
Data modyfikacji: 2019-12-10 15:25

Informujemy, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości, w pobliżu których przebiega sieć kanalizacji sanitarnej, mają obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci.

Z kolei zgodnie z art. 15 ust. 2 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków przyłącza wykonuje są staraniem i na koszt właściciela nieruchomości.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o jak najszybsze uregulowanie zryczałtowanej opłaty w wysokości 1500,OOzł brutto na rachunek bankowy o nr 89918400042001000030560001 oraz zgłaszanie chęci przyłączenia do kolektora sanitarnego.

Z wyrazami szacunku

PREZES ZARZĄDU

Krzysztof Szostak

 
Autor: Darłak Dariusz
 
Ilość wyświetleń: 456Pytanie do Burmistrza

zdjęcie burmistrza przycisk odpowiedzi na pytania burmistarz


Kontakt z urzędem

Urząd Miejski w Przecławiu

ul. Kilińskiego 7

39-320 Przecław

 

Tel.: 17 58 13 119
Fax: 17 58 13 116

Goniec Przecławski

Unia Europejska

Gmina Przecław

Patronat Burmistrza
Obsługa osób niepełnosprawnych
Odnawialne Źródła Energii
Projekt PSeAP
FUNDUSZ SOŁECKI
Rozwijamy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Przecław
Fundusz Dróg Samorządowych

KAMERY ONLINE

Rynek w Przecławiu

Stadion Miejski w Przecławiu

Plac zabaw w Przecławiu