^
Jesteś tutaj: Strona główna / Wielki sukces naszej młodzieży szkolnej na eliminacjach powiatowych OTWP!

Wielki sukces naszej młodzieży szkolnej na eliminacjach powiatowych OTWP!

Data powstania: 2017-04-27 10:38
Data modyfikacji: 2017-04-27 10:44

W dniu 22 kwietnia 2017 roku w Zespole Szkół w Padwi Narodowej odbyły się XIX Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Poprzez uczestnictwo w OTWP młodzi ludzie zyskują cenną wiedzę w zakresie przepisów przeciwpożarowych oraz zasad postępowania na wypadek pożaru. Tego typu przedsięwzięcia motywują ich dodatkowo do rozwijania własnych zainteresowań, związanych z ruchem strażackim, co często skutkuje wstępowaniem w szeregi Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych czy też rozpoczynaniem służby w OSP.

W tegorocznej edycji Turnieju Wiedzy Pożarniczej wzięło udział 43 uczestników, w tym:

17 z I grupy wiekowej (szkoły podstawowe),

18 z II grupy wiekowej (gimnazja),

8 z III grupy wiekowej (szkoły ponadgimnazjalne).

Zgodnie z regulaminem OTWP rywalizacja dzieci i młodzieży odbywała się w dwóch etapach: I etap obejmował część pisemną, drugi to etap ustny. W I części eliminacji uczestnicy odpowiadali na 30 pytań testowych. Spośród każdej grupy wyłoniono trzech najlepszych zawodników, którzy przystąpili do etapu ustnego. Nad prawidłowym przebiegiem Turnieju czuwała komisja w składzie:

 

Przewodniczący – mł. kpt. Bernard Maziarz

Z-ca Przewodniczącego – mł. kpt. Andrzej Kukliński

Sekretarz – Magdalena Bednarz.

 

Podczas etapu ustnego w każdej kategorii wiekowej komisja rozstrzygnęła kolejność zajmowanych miejsc. Ostateczne wyniki przedstawiają się następująco:

I grupa wiekowa – szkoły podstawowe:

I miejsce - Jan Wanatowicz – Szkoła Podstawowa nr 3 w Mielcu

II miejsce - Magdalena Lasek – Szkoła Podstawowa w Przecławiu

III miejsce - Emilia Głaz – Publiczna Szkoła Podstawowa w Padwi Narodowej

 

II grupa wiekowa – gimnazja:

I miejsce - Aleksandra Malczyńska – Zespół Szkół w Przecławiu

II miejsce - Piotr Koceniak – Gimnazjum nr 2 w Mielcu

III miejsce - Zuzanna Helowicz – OSP Przecław

 

III grupa wiekowa – szkoły ponadgimanzjalne:

I miejsce - Karolina Strzelczyk – OSP Podole

II miejsce - Mateusz Nycek – OSP Gliny Małe

III miejsce - Alicja Trzpis – OSP Gliny Wielkie

Zgodnie z regulaminem Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” w eliminacjach wojewódzkich biorą udział zwycięzcy eliminacji powiatowych z poszczególnych trzech grup wiekowych. Tegoroczne eliminacje wojewódzkie OTWP odbędą się 19 maja 2017 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. I. Łukasiewicza w Krośnie. Przedstawicielom naszego powiatu życzymy sukcesów na szczeblu wojewódzkim.

 
Autor: 1 Redaktor
 
Ilość wyświetleń: 363 

Galeria zdjęć:


  • Wielki sukces naszej młodzieży szkolnej na eliminacjach powiatowych OTWP!
KAMERY ONLINE

Rynek w Przecławiu

Stadion Miejski w Przecławiu

Plac zabaw w Przecławiu